Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

AKTUALNOŚCI

24.05.23

7,3 mln zł dla 11 gmin w programie Ciepłe Mieszkanie
Dzięki ponad 7,3 mln zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z programu Ciepłe Mieszkanie na terenie 11 gmin zostanie zlikwidowanych 313 nieekologicznych pieców. Najwięcej: 200 – w Policach. Dziś Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie w obecności Posła Leszka Dobrzyńskiego i Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego przekazał samorządowcom umowy dofinansowania. - Ciepłe Mieszkanie to program, który jest realizowany przez szczeciński Fundusz we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem w skali kraju jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez wymianę pieców w co najmiej 80 tysiącach mieszkań w budynkach wielorodzinnych – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Kolejne gminy ze wsparciem Przyznane przez Fundusz dofinansowanie w wysokości 7,31 mln zł pozwoli na wymianę 313 nieekologicznych źródeł ciepła i trafi do gmin: Police (5 mln 145 tys. zł; 200 mieszkań), Moryń (430 tys. zł, 20 mieszkań), Chojna (360 tys. zł, 20 mieszkań), Resko (330 tys. zł, 12 mieszkań), Lipiany (322,5 tys. zł, 15 mieszkań), Stara Dąbrowa (202,5 tys. zł, 10 mieszkań), Trzebiatów (132,5 tys. zł, 6 mieszkań), Warnice (120 tys. zł, 17 mieszkań), Pyrzyce (92,5 tys. zł, 4 mieszkania), Myślibórz (80 tys. zł, 4 mieszkania) oraz Bielice (97,5 tys. zł, 5 mieszkań). Dofinansowanie na nowe źródło ciepła, okna i wentylację Program Ciepłe Mieszkanie pozwala uzyskać wsparcie na montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dofinansowanie można otrzymać także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Sfinansować można również koszt przygotowania projektu inwestycji. Nawet 37,5 tys. zł dotacji Wysokość dotacji na jedno mieszkanie to – w zależności od dochodów w przeliczeniu na członka rodziny – od 15 do 37,5 tys. zł. W pierwszym poziomie dofinansowania – przy rocznych dochodach do 120 tys. zł – wsparcie wynosi 30%, maksymalnie 15 tys. zł na 1 mieszkanie. Poziom podwyższony dotyczy mieszkańców, których dochód na osobę nie przekracza 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a wsparcie wynosi do 60% kosztów, maksymalnie 25 tys. zł. O dotację w poziomie najwyższym mogą aplikować lokatorzy, których dochody to 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Dofinansowanie wynosi nawet 90% kosztów - 37,5 tys. zł na mieszkanie. Już 21 mln zł dla samorządów To kolejne umowy dofinansowania, zawarte przez Fundusz z samorządami w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Łącznie z podpisanymi wcześniej – do 27 gmin z całego regionu trafi łącznie ponad 21 mln zł. Środki pozwolą na montaż nowych źródeł ciepła w 888 mieszkaniach. Szczegółowe informacje na temat programu Ciepłe Mieszkanie można znaleźć na stronie: https://wfos.szczecin.pl/cieple-mieszkanie/o-programie/...
Dowiedz się więcej

19.05.23

Rusza nabór wniosków w programie „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”
Na realizację programu w województwie zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na lata 2023-2025 przeznaczonych jest 3 mln zł.   Cele programu Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry. A tym samym przyczynią się do lepszego zarządzania żywymi zasobami rzeki oraz lepszej ich ochrony.   Nabór obejmuje zadania z zakresu odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej Odry, w szczególności: zarybianie materiałem zarybieniowym rzeki Odry zgodnie z aktualnymi operatami rybackimi, restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych, przywracanie stanu pierwotnego struktury populacji ryb oraz odbudowę walorów przyrodniczych wód rzeki Odry, inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności.   Budżet Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych na realizację projektów zakresu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” na lata 2023-2025. wynosi 3.000.000,00 zł.  Alokacja środków do wykorzystania w ramach Programu w poszczególnych latach wynosi: w roku 2023 – 1.000.000,00 zł w roku 2024 – 1.000.000,00 zł w roku 2025 – 1.000.000,00 zł Wnioski  Nabór wniosków w poszczególnych latach ma charakter ciągły poczynając: w roku 2023 od dnia 19 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. w roku 2024 od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. w roku 2025 od dnia 02 stycznia 2025 r. do dnia 31 marca 2025 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” na lata 2023-2025. Uprawnieni do składania wniosków Wnioski o dofinansowanie mogą składać: uprawnieni do rybactwa (zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym), instytuty badawcze, uczelnie, fundacje, uznane organizacje producentów ryb lub organizacje społeczne, w ramach programu badawczego lub programu ochrony i odbudowy zasobów ryb w porozumieniu z uprawnionym do rybactwa, organy administracji publicznej, we współpracy z uprawnionym do rybactwa, instytutem badawczym, uczelnią, fundacją, uznaną organizacją producentów ryb lub organizacją społeczną, jeżeli utrzymanie, odtwarzanie lub poprawa stanu zasobów ryb należy do zadań organu administracji publicznej lub wynika z działań określonych w programie ochrony i odbudowy zasobów ryb, dyrektorzy parków narodowych w celu wykonania ochrony ryb na wodach parku narodowego. Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin  ...
Dowiedz się więcej

18.05.23

Gmina Szczecinek z samochodami hybrydowymi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał ponad 150 tys. dofinansowania dla Gminy Szczecinek na zakup 2 samochodów hybrydowych typu plug-in. - Samochody z napędem hybrydowym typu plug-in pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć zużycie paliwa, a co za tym idzie ograniczyć emisję szkodliwych i toksycznych substancji do atmosfery. W efekcie zmniejszona zostanie emisja dwutlenku węgla o ponad tonę rocznie – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Podpisanie umowy Umowę w obecności Małgorzaty Golińskiej - Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Tomasza Wójcika - Wicewojewody zachodniopomorskiego na dofinasowanie zakupu samochodów podpisali: Prezes Funduszu Marek Subocz oraz Ryszarda Jasionasa - Wójta Gminy Szczecinek. Całkowity koszt zakupu samochodów to 300 tysięcy złotych, z czego połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie przyznane przez Fundusz. Pojazdy mają zostać zakupione do końca sierpnia 2023 roku. To kolejne hybrydy, które wyjadą na drogi zachodniopomorskiego Do tej pory WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował montaż 48 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz wsparł także zakup przez samorządy i służby 86 samochodów elektrycznych i 24 auta z napędem hybrydowym typu plug-in. Pojazdy służą m.in. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta Szczecin, Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, Urzędzie Morskim oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie....
Dowiedz się więcej

10.05.23

Darłowo dołącza do programu Ciepłe Mieszkanie
Lokatorzy 36 mieszkań w nadmorskim Darłowie będą korzystać z ekologicznych źródeł ciepła, dofinansowanych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie to 690 tysięcy złotych. Samorząd otrzymane środki przeznaczy na wymianę źródeł ciepła w 36 mieszkaniach, wśród których 21 otrzyma dofinansowanie na poziomie podstawowym, czyli do 30% kosztów, a 15 na poziomie podwyższonym - do 60%. - Wysokość dotacji zależy od dochodów w przeliczeniu na członka rodziny, a celem programu Ciepłe Mieszkanie, realizowanego przez szczeciński Fundusz we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest poprawa jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Program Ciepłe Mieszkanie pozwala uzyskać wsparcie na montaż kotła gazowego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dofinansowanie można otrzymać także na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. Wsparcie obejmuje również koszt przygotowania projektu inwestycji....
Dowiedz się więcej

10.05.23

1 mln zł dla Cerkwi Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Szczecinie
Ponad 1 mln zł z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie trafi do Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Szczecinie. Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację Cerkwii Prawosławnej oraz Domu Parafialnego. Dzięki dofinansowaniu i pożyczce zostanie między innymi: usprawniony system grzewczy, docieplane zostaną stropy i dachy, a także wymieniona zostanie stolarka okienna w obu budynkach. Projekt wpisuje się w listę priorytetowych przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2023. Realizacja inwestycji przyczyni się do rozwiązania problemów w zakresie efektywności energetycznej, wpłynie na redukcję emisji dwutlenku węgla i zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej. Projekt przyczyni się także do podniesienia jakości i standardów użytkowych budynków. Koszt termomodernizacji to ponad 1 mln zł, w tym ponad: • 525 tys. zł to pożyczka WFOŚiGW w Szczecinie, • 525 tys. zł stanowi przyznana na ten cel dotacja....
Dowiedz się więcej

05.05.23

Nowa sieć kanalizacyjna w gminie Trzebiatów
Prawie 4,4 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. Dzięki pożyczce pomostowej w Mrzeżynie, Gąbinie i Robach powstanie nowa sieć kanalizacyjna. Dziś Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Renata Bielaszewska-Mamzer – Prezes ZWiK Trzebiatów zawarli umowę dofinansowania. - Inwestycja polega na budowie nowej sieci kanalizacji o długości prawie 3,8 km i ponad 4 km rurociągu między Robami, a nadmorskim Mrzeżynem. Powstaną też dwie przepompownie ścieków i 33 przyłącza. Projekt zakłada również zakup samochodu do udrażniania i czyszczenia kanalizacji. Efektem będzie dostęp do sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców Gąbina, a także połączenie dwóch pozostałych miejscowości i brak konieczności przesyłu wody z odległego o około 10 kilometrów Trzebiatowa – mówi Marek Subocz – Prezes Funduszu. Efekt ekologiczny inwestycji to redukcja zanieczyszczeń, możliwość wywozu 350 m3 nieczystości rocznie i podłączenie mieszkańców do sieci wodociągowej. Prace w ramach zadania „Uzupełnienie deficytów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Trzebiatów” planowo mają potrwać do końca listopada. Ich koszt to ponad 7,4 mln zł, w tym niespełna 4,4 mln zł to pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Szczecinie. Inwestycja uzyskała też dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich....
Dowiedz się więcej

04.05.23

Gmina Marianowo w programie Ciepłe Mieszkanie
Gmina Marianowo będzie współpracować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w programie Ciepłe Mieszkanie. Dzięki ponad 350 tysiącom złotych dotacji 15 mieszkań w budynkach wielorodzinnych zyska nowe ogrzewanie. Dziś Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Wójt Danuta Ankutowicz podpisali umowę dofinansowania. Gmina przeznaczy wsparcie na wymianę źródeł ciepła w 15 mieszkaniach, z których po 6 kwalifikuje się do podstawowego (do 30%) i podwyższonego (do 60%), a 3 – do najwyższego poziomu dofinansowania (do 90% kosztów). Ciepłe Mieszkanie to program, realizowany przez WFOŚiGW w Szczecinie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pozwala uzyskać wsparcie na montaż kotła gazowego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dofinansowanie można uzyskać także na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji z odzyskiem ciepła....
Dowiedz się więcej

21.04.23

Rusza 5. edycja programu Mój Prąd
Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informują, że 22.04.2023 r. o godz. 9.00  uruchomiony zostanie piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” (PPMP5). W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. W ramach PPMP5 beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. – Rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu propozycja będzie kompleksowym wsparciem  w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu  i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej – mówi minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd”: przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł; jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł; przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł; przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł; o magazyn energii - do 16 tys. zł; o kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł; a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł. We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r. – Program „Mój Prąd” już od roku 2019, kiedy to został ogłoszony pierwszy nabór, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym. Nowa odsłona programu jest właśnie odzwierciedleniem utrzymującego się przez cały czas zainteresowania własnym źródłem energii czyli panelami fotowoltaicznymi. Realizacja kolejnej edycji Programu to dowód na to, że Narodowy Fundusz wychodzi na przeciw głosom płynącym od beneficjentów oraz ich potrzebom – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski. Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing. Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu. Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edycji Programu korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/ rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 01.02.2020 r. Kolejna edycja programu finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 22.04.2023 r. i będzie trwał do dnia 22.12.2023 r. lub do wyczerpania się środków. Szczegóły na https://mojprad.gov.pl/...
Dowiedz się więcej

19.04.23

Wierzchowo zadba o ciepłe mieszkania
Nowe, ekologiczne źródła ciepła w 10 lokalach w Wierzchowie. Gmina dołącza do programu Ciepłe Mieszkanie i otrzyma 215 tysięcy złotych dotacji. Dziś Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Wójt Jan Szewczyk podpisali umowę dofinansowania. - Program Ciepłe Mieszkanie pozwala uzyskać wsparcie na montaż kotła gazowego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dofinansowanie można otrzymać także na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. Można również sfinansować koszt przygotowania projektu inwestycji – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Gmina Wierzchowo wsparcie przeznaczy na wymianę źródeł ciepła w 10 mieszkaniach. Sześć z nich otrzyma dofinansowanie na poziomie podstawowym, czyli do 30% kosztów. Po dwa mieszkania w budynkach wielorodzinnych kwalifikują się do podwyższonego (do 60%) i najwyższego (do 90%) poziomu dofinansowania. Wysokość dotacji zależy od dochodów w przeliczeniu na członka rodziny. To kolejna umowa, zawarta przez Fundusz w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. Łącznie z podpisanymi wcześniej – do 14 gmin z całego regionu trafi łącznie ponad 12,75 mln zł. Środki pozwolą na montaż nowych źródeł ciepła w 524 mieszkaniach....
Dowiedz się więcej

14.04.23

Azbest do likwidacji – ze wsparciem Funduszu
Ponad 1,2 mln zł dla niemal 70 zachodniopomorskich gmin na usunięcie rakotwórczego azbestu. Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił listę samorządów, które otrzymają dotacje na likwidację groźnego materiału. To gminy z całego regionu, m.in. Barwice, Świdwin, Grzmiąca, Tuczno, Krzęcin, Dobra, Stargard, Brojce, Płoty i Marianowo. - Wsparcie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych wynosi dla samorządów od 40 nawet do 100% - w zależności od wskaźnika dochodów w przeliczeniu na mieszkańca. Maksymalny poziom dotacji to 80 tys. zł – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Przedsiębiorcy, dla których nabór wniosków jeszcze trwa, mogą liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów. Szkodliwa substancja będzie usuwana z obiektów, które należą do osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorców, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Prace przy likwidacji groźnego dla zdrowia materiału muszą zostać zakończone do połowy października, a środki wypłacone – do połowy listopada. https://www.youtube.com/watch?v=uP9utIsbrKg W latach 2021-2023 WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował usuwanie azbestu przez samorządy dotacjami w łącznej wysokości prawie 3,8 mln zł. W ciągu tych trzech lat gminy złożyły do Funduszu 219 wniosków o dofinansowanie. Azbest to materiał, stosowany przed laty w budownictwie – między innymi pokryciach dachowych. Pękając i korodując, uwalnia włókna, które mogą trafić do płuc, powodując pylicę azbestową. Skutki szkodliwości azbestu nie muszą być natychmiastowe – jego rakotwórcze działanie u człowieka może się ujawnić nawet po kilkudziesięciu latach....
Dowiedz się więcej

04.04.23

30 stacji ładowania na 30-lecie Funduszu
2,7 mln zł dla 30 zachodniopomorskich gmin na montaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, hybrydowych i autobusów zeroemisyjnych. Dziś Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu – razem z Posłem Czesławem Hocem ogłosił nabór wniosków, będący elementem jubileuszu 30-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. - Fundusz, ogłaszając nabór na gmin na stacje ładowania chce z jednej strony likwidować kolejne bariery w rozwoju elektromobilności, a z drugiej – w wyraźny i dedykowany mieszkańcom sposób świętować jubileusz 30-lecia działalności. Warto zauważyć, że szczeciński Fundusz jako pierwszy w naszym kraju finansował elektromobilność, w tym radiowozy elektryczne dla Policji, a także wprowadził do oferty program, pozwalający mieszkańcom uzyskać wsparcie na zakup samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Efektem ekologicznym będzie uniknięcie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Każda z nowych stacji powinna być wyposażona w co najmniej 2 punkty ładowania o dużej mocy, nie mniejszej niż 40 kW każdy. Dofinansowanie w formie dotacji to 90% kosztów, nie więcej niż 90 tys. zł na gminę. W ramach konkursu można sfinansować koszty montażu i robót budowlanych, instalacji przyłączeniowej, dokumentacji, nadzoru, testów i odbiorów. Nabór wniosków trwa od 4 kwietnia do 5 maja 2023 roku, a nowe stacje powinny być gotowe przed końcem października. Do tej pory WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował montaż 48 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Fundusz wsparł także zakup przez samorządy i służby 86 samochodów elektrycznych i 22 aut z napędem hybrydowym typu plug-in. Pojazdy służą m.in. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta Szczecin, Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, Urzędzie Morskim oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. [gallery ids="1783,1784,1785,1786,1787,1788"]...
Dowiedz się więcej

03.04.23

2022: rok troski o środowisko
Skutecznie – w trosce o środowisko! Tak – już od 30 lat – działa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2022 rok, który właśnie podsumowaliśmy, był dobry dla środowiska województwa zachodniopomorskiego. Fundusz zawarł z Beneficjentami prawie 5 tysięcy umów na łączną kwotę niemal 150 mln zł. Zgodnie ze swoją misją: Fundusz wspiera działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, finansując poprawę jakości powietrza, ochronę wód, gospodarkę odpadami czy elektromobilność. Wsparcie dotyczy też efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a także edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Z bardzo atrakcyjnych form dofinansowania, w tym dotacji, niskooprocentowanych pożyczek i umorzeń, mogą skorzystać nie tylko samorządy, szpitale, szkoły i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, ale także wszyscy mieszkańcy. Finansujemy czyste powietrze, dobrą jakość wody, nowoczesny transport i atrakcyjną ofertę edukacyjną, a także przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. W 2022 roku Fundusz zawarł 4913 umów na kwotę 146 237 000 zł, w tym: 4847 umów dotacji na kwotę 90 325 000 zł, w tym: - 3526 umów w ramach programu Czyste Powietrze na kwotę 66 477 000 zł, - 507 umów na regenerację gleb poprzez wapnowanie na kwotę 2 893 000 zł, - 379 umów w ramach programu pilotażowego dla budynków wielorodzinnych na kwotę 5 382 000 zł, - 40 umów w ramach programu Agroenergia na kwotę 531 000 zł, - 1 umowę w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na kwotę 163 000 zł, 24 umowy o realizację zadań w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 10 592 000 zł, 42 umowy pożyczek na kwotę 45 320 000 zł, w tym 2 umowy w ramach linii pożyczkowych dla osób fizycznych na kwotę 14 000 zł.   Dziedzina Dotacje Realizacja zadania z rezerwy celowej Pożyczki Razem Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Liczba Wartość Edukacja ekologiczna EE 53 2 773 53 2 773 Monitoring Mn 3 974 3 974 Ochrona atmosfery OA 458 9 742 12 5 430 23 24 865 493 40 037 Odnawialne źródła energii OZE 3 533 66 875 6 7 645 3 539 74 520 Ochrona przyrody OP 27 934 3 698 30 1 632 Ochrona ziemi OZ 582 4 331 1 150 2 1 600 585 6 081 Ochrona wód OW 2 169 8 8 338 10 8 507 Gospodarka wodna GW 2 90 1 611 3 701 Nadzwyczajne zagrożenia NZ 190 5 411 5 3 340 2 2 261 197 11 012 RAZEM 4 847 90 325 24 10 592 42 45 320 4 913 146 237 Tabela 1. Liczba i wartość zawartych umów dofinansowania w roku 2022 [tys. zł]. Warto zauważyć, że w latach 2008-2015 liczba programów, prowadzonych przez WFOŚiGW w Szczecinie, nie przekraczała 4. Aktualnie – nie licząc naborów prowadzonych zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej – Fundusz ma w ofercie 17 programów, w tym 11 ogólnopolskich, nastawionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Już niedługo WFOŚiGW w Szczecinie ogłosi kolejne autorskie programy wsparcia. Fundusz jest otwarty na nowe kierunki i formy współpracy, zwłaszcza z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2022 roku, podobnie jak w poprzednich latach, WFOŚiGW w Szczecinie współpracował z NFOŚiGW w realizacji programów dotyczących usuwania azbestu, rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych, dofinansowania służb ratowniczych czy regeneracji gleb. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w realizacji programów: Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie i Agroenergia ponad połowa umów, zawartych przez Fundusz w zeszłym roku dotyczyła odnawialnych źródeł energii. Wykres 1. Struktura wg dziedzin wartości umów zawartych przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2022 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umożliwia finansowanie większości działań proekologicznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego. W odniesieniu do wybranych zadań Fundusz realizuje je we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW i 16 Wojewódzkich Funduszy to 17 niezależnych podmiotów, tworzących system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Analizując dane za lata 2016-2022 Fundusz zawarł łącznie 17 543 umowy na łączną kwotę wsparcia w wysokości blisko 888 mln zł. Porównując dane z okresem 2008-2015, w którym zostało zawartych 2099 umów, należy zwrócić uwagę na ponad siedmiokrotne zwiększenie liczby dofinansowanych przedsięwzięć. Wykres 2. Liczba zawartych umów w latach 2008-2022. Istotną częścią wsparcia, udzielanego przez WFOŚiGW w Szczecinie są pożyczki, których wartość w 2022 roku to ponad 45 mln zł. Dotyczyły zarówno działań termomodernizacyjnych, budowy nowych sieci kanalizacyjnych, jak i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Lp. Beneficjent Nazwa zadania Kwota udzielonego dofinansowania 1. Gmina Cedynia Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni 8 000 000 zł 2. LP Energy G. Lewandowski J. Połczyński spółka cywilna Budowa dwóch instalacji odnawialnego źródła energii: "Stodólska I" oraz "Stodólska II" 5 268 000 zł 3. KWANT ENERGETYKA SP. Z O.O. Budowa elektrowni fotowoltaicznej Starzyce I i II, o mocy 2x do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 5 020 000 zł 4. TLIK s.c. Jacek Żyłka, Jarosław Tokarski Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,838 MWp na terenie działki nr 239/16 obręb Toporzyk, gm. Połczyn-Zdrój 3 492 990 zł 5. RADOTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Starzyce o mocy 0,59 MWp 2 000 000 zł Tabela 2. Pięć największych umów pożyczkowych zawartych w roku 2022. To wszystko: dla środowiska Pomorza Zachodniego. Dziękujemy za aktywność i zaangażowanie w aplikowaniu o środki, dzięki którym poprawia się jakość życia mieszkańców naszego regionu i zachęcamy do dalszego, odpowiedzialnego, inwestowania w środowisko....
Dowiedz się więcej

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

finanse

Korzyści finansowe

 • Niskie oprocentowanie pożyczek w stosunku do oferty bankowej
 • Długi okres kredytowania zadania (do 15 lat)
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału (do 12 miesięcy)
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz za późniejsze aneksowania umów
 • Niskie oprocentowanie pożyczek w stosunku do oferty bankowej
 • Długi okres kredytowania zadania (do 15 lat)
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału (do 12 miesięcy)
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz za późniejsze aneksowania umów
 • Finansowanie do 100% kosztu kwalifikowanego zadania
 • Możliwość częściowego umorzenia pożyczki (nawet do 20% w przypadku JST)
 • Stosowanie zwrotnych form dofinansowania, co powoduje stabilność kapitału
 • Stabilną i rozpoznawalną w województwie, finansującą inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 • Wiarygodność finansowa i stabilność potencjału finansowego gwarantowanego ustawowo
 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w finasowaniu podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych
 • Doświadczenie we wdrażaniu programów finansowaniu zadań ze środków wspólnotowych, znajomością uwarunkowań regionalnych; zarówno w zakresie zrealizowanych inwestycji na rzecz poprawy stanu środowiska jak i wciąż występujących potrzeb
 • Elastyczne reagowanie na potrzeby beneficjentów, o różnorodności stosowanych zasad i form dofinansowania, możliwości ich dostosowania do potrzeb beneficjentów
 • Kierujejmy się interesem publicznym i środowiskowym
srodowisko

Korzyści dla środowiska

 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków finansowych w ramach realizowanych programów rządowych
 • Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, dzięki zwiększaniu poziomu kompetencji ekologicznych (tj. wiedzy o środowisku, praktycznych umiejętności oraz proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań)
 • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, służące wypełnianiu celów wynikających z krajowej i wojewódzkiej polityki ochrony środowiska
 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków finansowych w ramach realizowanych programów rządowych
 • Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, dzięki zwiększaniu poziomu kompetencji ekologicznych (tj. wiedzy o środowisku, praktycznych umiejętności oraz proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań)
 • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, służące wypełnianiu celów wynikających z krajowej i wojewódzkiej polityki ochrony środowiska
 • Wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, niskoemisyjności gospodarki oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska
 • Poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych
 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków zagranicznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

BIULETYN - NATURALNIE

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • sekretariat@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin