Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

AKTUALNOŚCI

28.11.23

Świdwin: dwie nowe Eko-Pracownie otwarte
Uczniowie ze Świdwina mają nowe miejsca do poznawania świata przyrody i odnawialnych źródeł energii. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na stworzenie pracowni w Liceum Ogólnokształcącym – Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego oraz Zespole Szkół Rolniczych w Świdwinie przekazał łącznie prawie 110 tysięcy złotych. Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół im. Wł. Broniewskiego przy wsparciu Funduszu wyposażyło salę do ochrony przyrody między innymi w monitor interaktywny, aparat cyfrowy i nowe meble. W ramach „Ekologicznego projektu badawczego” zostaną zorganizowane konkursy przyrodnicze i wycieczka do oczyszczalni ścieków. Stworzenie i wyposażenie pracowni kosztowało prawie 50 tys. zł, w tym niecałe 45 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie. Z kolei w Zespole Szkół Rolniczych powstała Eko-Pracownia poświęcona odnawialnym źródłom energii. W środku między innymi sprzęt multimedialny, w tym: dron, aparat, projektor i wizualizer, a także zestawy kreatywne dotyczące energii odnawialnej i ogniw paliwowych. Eko-Pracownia kosztowała prawie 73 tys. zł, w tym 65 tys. zł to dotacja ze szczecińskiego Funduszu. W tegorocznej edycji programu Eko-Pracownia: Zielone serce szkoły WFOŚiGW w Szczecinie przekazał łącznie 2,6 mln zł na stworzenie pracowni przyrodniczych i OZE w 40 szkołach w regionie, m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Karlinie, Drawsku Pomorskim, Korytowie, Wałczu i Szczecinku....
Dowiedz się więcej

28.11.23

„Przez doświadczenie do wiedzy” Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim
Nowoczesny sprzęt multimedialny zakupiony dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie pozwoli uatrakcyjnić lekcje i spotkania dla społeczności lokalnej. Pomoce dydaktyczne, w które wyposażona została sala umożliwią poznanie w praktyce działania OZE. Będą wpływały także na aktywizację uczniów i zachęcały do samodzielnego zdobywania wiedzy. Zestawy modeli, maszyny słoneczne, ogniwa paliwowe na słoną wodę oraz etanol, turbiny wiatrowe, symulator do prezentacji obiegu wody w przyrodzie, a także aparat do doświadczeń z fotosyntezy pozwolą poprzez doświadczenia na zdobywanie wiedzy. To atrakcyjniejsza forma i lepiej przez nas zapamiętywana- powiedział Marek Subocz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. W sali pojawi się także szereg plansz ilustrujących recykling, strefy klimatyczne, układ okresowy pierwiastków, schemat fotosyntezy oraz odnawialne źródła energii. Koszt całkowity powstania Ekopracowni to 83.195,85 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie wyniosło 74.830,85 zł....
Dowiedz się więcej

28.11.23

Termomodernizacja budynku Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zostanie przeprowadzona termomodernizacje budynku przy ul. Pokoju w Szczecinie. 24 listopada Marek Subocz - Prezes Zarządu Funduszu i ks. Andrzej Partika SAC - Dyrektor Hospicjum podpisali umowę udzielenia dotacji i pożyczki. Pozyskane środki zostaną przekazane na montaż wentylacji mechanicznej, modernizacje instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej oraz modernizację indywidualnego źródła ciepła. W wyniku realizacji zadania ilość wyprodukowanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przekroczy 71 MWh rocznie, a energii elektrycznej 37 MWh. Zostanie zmniejszona emisja dwutlenku węgla o 52.2 Mg rocznie. Zmniejszy się również zapotrzebowanie na energię cieplną. Kolejne oszczędności przyniesie planowana wymiana oświetlenia na energooszczędne. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 4.021.116,00 zł., WFOŚiGW w Szczecinie przekazał hospicjum 1.973.658,00 w formie dotacji oraz udzielił pożyczki w wysokości 1.026.558,00 zł....
Dowiedz się więcej

23.11.23

ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach zyskało ekologiczny parking
Przestrzeń przed wejściem głównym do szkoły dzięki dofinasowaniu z WFOŚiGW w Szczecinie zyskała stojaki do rowerów i hulajnóg. Ma to zachęcić uczniów do korzystania z ekologicznych sposobów docierania do szkoły, która mieści się na obrzeżach Pyrzyc. Teren zyskał atrakcyjniejszą wizualnie formę, dzięki nasadzeniu roślin wieloletnich. Montaż ławek zewnętrznych umożliwi odpoczynek między lekcjami na świeżym powietrzu. Oświetlenie wykorzystujące naturalne źródła energii zagwarantuje uczniom bezpieczne korzystanie z wejścia do szkoły, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy lekcje odbywają się również popołudniami. Dofinasowanie z WFOŚiGW w Szczecinie wyniosło 7 500 zł przy koszcie całkowitym zadania 15.000,00 zł....
Dowiedz się więcej

15.11.23

140 tys. zł wsparcia dla Gminy Pyrzyce
Dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Gmina Pyrzyce wybuduje mini-tężnie solankowe i zlikwiduje ponad 20 ton szkodliwego dla zdrowia azbestu. Dziś Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu i Paweł Chyt – Zastępca Burmistrz Pyrzyc – podpisali umowy dofinansowania. - Budowa tężni w sąsiedztwie Geotermii Pyrzyce to z jednej strony inwestycja realizowana w trosce o zdrowie mieszkańców, którzy będą mogli wdychać solankę z głębi ziemi, a z drugiej – kolejna okazja do edukacji ekologicznej – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. W ramach prac, które planowo mają potrwać do połowy przyszłego roku, zostaną postawione dwie tężnie, tablice informacyjne i energooszczędne oświetlenie. W planach jest też zasadzenie 12 drzew, w tym tlenowych oraz 80 krzewów. Koszt to ponad 430 tys. zł, w tym 135 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie. Gmina przeprowadzi też kolejną akcję usuwania azbestu z dachów 16 budynków na terenie Pyrzyc, a także Mielęcina, Turza, Brzeska, Brzezina, Nowielina i Krzemlina. Dotacja z Funduszu to prawie 6,5 tys. zł....
Dowiedz się więcej

07.11.23

Tablica monitorująca jakość powietrza w ZS nr 2 w Choszcznie
Pracownia OZE w Zespole Szkół nr 2 w Choszcznie została wyposażona w nowe meble, sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne i pomoce dydaktyczne. Ciekawym elementem jest tablica monitorująca jakość powietrza. - Tablica pozwoli uczniom i nauczycielom codziennie sprawdzać jakość powietrza, którym oddychamy. W ten sposób można nie tylko prowadzić edukację ekologiczną, ale też działać prewencyjnie, by ograniczyć zanieczyszczenia powietrza - powiedział Marek Subocz - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Oprócz zajęć w ramach lekcji placówka przygotowała dodatkowy program edukacyjny. Planuje zorganizować warsztaty oraz zajęcia edukacyjne dotyczące odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Dzięki temu więcej osób będzie miało dostęp do wiedzy o ochronie środowiska. W programie wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie, ale również dzieci i młodzież z innych szkół podstawowych z terenu powiatu choszczeńskiego. Nowa Eko-Pracownia kosztowała prawie 75 tys. zł, w tym niemal 68 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie....
Dowiedz się więcej

03.11.23

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie – z nowoczesną Eko-Pracownią
Dzięki 50 tysiącom złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Gminy Miasta Koszalin nauka biologii w I LO im. Stanisława Dubois będzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Nową pracownię ochrony przyrody otworzył Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Zanim uczniowie weszli do odnowionej pracowni, został przeprowadzony remont instalacji elektrycznej i wodno-ściekowej, a salę podzielono na część laboratoryjną i wykładową. W środku między innymi: stół wyspowy laboratoryjny, dygestorium oraz mikroskopy z kamerami. Przygotowany przez szkołę projekt edukacyjny będzie polegał m.in. na wykorzystaniu mediów społecznościowych, tworzeniu prezentacji, filmów oraz gry komputerowej o tematyce ekologicznej. W planach są też wykłady, warsztaty i konkursy – nie tylko dla uczniów I LO, ale także innych szkół, dzieci z przedszkoli oraz rodziców. Nowa sala kosztowała ponad 67 tys. zł, w tym 50 tys. zł to wsparcie z WFOŚiGW w Szczecinie. W tegorocznej edycji programu „Eko-pracownia – zielone serce szkoły” z budżetem w wysokości 2,6 mln zł w naszym województwie powstało 40 nowych sal edukacyjnych. W ramach programu dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie może być przeznaczone na zakup: sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, książek, sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych. ...
Dowiedz się więcej

31.10.23

„Eko-Bronek” w II Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie
Dotychczasowa sala lekcyjna została przystosowana do prowadzenia eksperymentów i doświadczeń. Zakupiono stoły laboratoryjne oraz podłączono niezbędną instalację. Dzięki rozbudowanemu i ciekawemu planowi działań edukacyjnych uczniowie udoskonalą umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym. Ponadto nauczą się jak planować i przeprowadzać doświadczenia biologiczne, dzięki którym można określić stan środowiska naturalnego - zanieczyszczenie wód, gleby i atmosfery. Poznają różne techniki badawcze, zbiorą szereg informacji, na podstawie których można podejmować działania zmierzające do poprawy stanu środowiska. - Zajęcia warsztatowe o „wędrówce mikroplastiku” oraz stworzenie spotów i filmu o ekologii przyczynią się do lepszego zrozumienia przez uczniów potrzeby ochrony przyrody. Doświadczenia, w których sami przekonują się o aktualnym stanie wody i powietrza, jeszcze bardziej potwierdzają konieczność dbania o środowisko naturalne – powiedział Marek Subocz- Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie to 50 tys. zł, przy koszcie całkowitym zadania w wysokości 71.684,40 zł....
Dowiedz się więcej

27.10.23

Uczniowie z Czaplinka mają Eko-Pracownię XXI wieku
Prawie 45 tysięcy złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dla Powiatu Drawskiego. Środki pozwoliły na stworzenie nowej pracowni przyrodniczej w Zespole Szkół w Czaplinku. W środku są nie tylko nowe meble, ale także między innymi: sprzęt komputerowy, przenośne zestawy do badania wody i gleby oraz model czaszki człowieka. Wszystko po to, by nauka przyrody i biologii była przyjemniejsza. Koszt sali to prawie 50 tys. zł, w tym 45 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu Eko-Pracownia – Zielone serce szkoły. W tym roku w zachodniopomorskich szkołach powstanie 40 eko-pracowni....
Dowiedz się więcej

25.10.23

40 nowych poidełek w szczecińskich szkołach
Jak? Gdzie? Co? H2O! – droga szczecińskiej wody od źródła do poidełka – to jedno z haseł, a jednocześnie tematyka filmów, które są elementem projektu „Pij kranówkę”. Jego celem jest zakorzenianie w dzieciach i młodzieży zdrowych nawyków, w szczególności picie wody z poidełka albo z kranu. Do projektu wytypowane zostały 23 szkoły, w których – przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – zostało zamontowanych 40 poidełek. Ścienny dystrybutor wody do napełniania bidonów uruchamia się za pomocą przycisku wmontowanego w obudowę. Takie urządzenia są bardzo wygodne w użytkowaniu i posiadają wylewkę, która ogranicza chlapanie. Dlaczego placówki oświatowe? To w szkole uczymy się relacji społecznych oraz właściwych postaw. Zapewniając dzieciom stały dostęp do świeżej, czystej wody pitnej mamy szansę zakorzenić w nich dobre nawyki żywieniowe. Chociaż najmłodsi bardzo chętnie wybierają słodkie, kolorowe napoje, to mając pod ręką czystą wodę będą po nią sięgać częściej i szybko zauważą, że zdecydowanie lepiej gasi pragnienie. Dzięki rodzicom i nauczycielom zrozumieją także, że jest o wiele zdrowsza niż większość produktów „butelkowanych”. Budując w dzieciach pozytywne skojarzenia dotyczące zdrowego trybu życia oraz tworząc im warunki, w których będą mogły nabrać pozytywnych przyzwyczajeń dajemy im szansę na lepszą, zdrowszą przyszłość. - Nasz projekt przyczyni się nie tylko do zmniejszenia ilości plastiku w naszym ekosystemie, ale także wzmocni prozdrowotne nawyki u najmłodszych. Start naszego projektu to dopiero początek procesu edukacji mieszkańców Szczecina, ale także samego montażu poidełek. Chcemy, aby zarówno w szkołach, jak i przestrzeni miejskiej było ich zdecydowanie więcej – mówi Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, prezes ZWiK. - Edukacja ekologiczna, mniejsza produkcja plastiku i lżejsze tornistry uczniów – to tylko niektóre pozytywne aspekty kampanii „Pij kranówkę”, realizowanej wspólnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Na pilotaż programu Fundusz przeznacza 100 tysięcy złotych z nadzieją, że takie poidełka pojawią się w kolejnych szkołach naszego regionu – mówi Marek Subocz – Prezes Funduszu. Celami programu są: - zakorzenianie zdrowych postaw już u najmłodszych dzieci, - pokazanie procesu produkcji wody i jej drogi od źródła do kranu, - zwiększenie świadomości na temat zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, - pokazanie związku między działaniem człowieka, a zanieczyszczeniami środowiska wodnego, - wprowadzenie prawidłowych nawyków korzystania z zasobów wodnych, - pokazanie sposobów na racjonalne korzystanie z wody, - zachęcenie do większego wykorzystania alternatywnych źródeł wody, - zwiększenie świadomości ekologicznej. „Pij kranówkę” to nie tylko same poidełka, ale także materiały edukacyjne dla nauczycieli – scenariusze zajęć i film oraz konkurs plastyczny. Formą promocji projektu będzie film edukacyjny „Jak? Gdzie? Co? H2O! – droga szczecińskiej wody od źródła do poidełka” pokazujący gdzie i jak produkowana jest woda, którą pijemy na co dzień. Dzięki seansom na lekcjach upowszechniona zostanie wiedza o sposobie uzdatniania wody do picia, zastosowanych nowoczesnych technologiach wykorzystywanych na ujęciu oraz drodze jaką pokonuje od źródła do poidełka. Konkurs plastyczny jest dodatkową formą ekspresji dla dzieci i młodzieży. Do 30.11 czekamy na prace plastyczne na temat ochrony zasobów wodnych. Tematyka jest bardzo ogólna i szeroka, aby dać uczestnikom duże pole do interpretacji: Prace ochrony zasobów wodnych prosimy wysyłać na adres ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs „Pij kranówkę”. Technika prac – plakat wykonany farbami plakatowymi, kredkami, pisakami, collage (kolaż), witraż, wydzieranka lub inną techniką do wyboru przez uczestnika konkursu. Format prac A2 lub A3. Prac nie należy oprawiać. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Przyjmujemy jedynie prace indywidualne. Praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, kategorię (przedszkole, klasy I-III lub IV-VIII) dokładny adres uczestnika oraz szkoły (placówki). Cały projekt oparty jest o koncepcję rozwoju edukacji ekologicznej i świadomości roli wody w życiu każdego człowieka. Szkoły stanowią idealną przestrzeń do promocji tych idei i zagadnień. Ważna jest także prezentacja jak działają nasze wodociągi. To szczecinianie pełnią kluczową rolę w poprawie stanu środowiska naturalnego naszego miasta i ograniczenia zanieczyszczeń, a dzieci i młodzież są fundamentem przyszłego społeczeństwa i najskuteczniejszym czynnikiem, który wpływa na zmianę zachowań rodziców. Przypominamy, że za stan instalacji wewnętrznych w budynku odpowiadają poszczególne szkoły, ale w ramach współpracy ZWiK jest w ciągłym kontakcie z placówkami i udziela w razie potrzeby wsparcia. Dodatkowo 2 razy w roku badamy wodę w poidełkach – przed rozpoczęciem roku szkolnego i po feriach zimowych. Projekt, którego koszt to 250 tys. zł został dofinansowany kwotą 100 tys. zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie....
Dowiedz się więcej

23.10.23

Ekopracownia w II LO w Nowogardzie – zielonym sercem dwóch szkół
Nowa sala przyrodnicza została wyposażona w interaktywny monitor, mikroskop z kamerą, zestawy badawcze oraz wirtualne laboratorium. Wszystko po to, aby nauka o przyrodzie była ciekawa. Obserwacje i doświadczenia wykonywane przez uczniów mają pomóc im zrozumieć zachodzące w środowisku procesy. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie na powstanie Ekopracowni wynosiła 49.500,00 zł przy koszcie całkowitym 55.000,00 zł. Dzięki programowi „Eko-Pracownia: zielone serce szkoły” w zachodniopomorskich szkołach w tym roku powstanie łącznie 40 eko-pracowni dotyczących ochrony przyrody i odnawialnych źródeł energii....
Dowiedz się więcej

20.10.23

Ekopracownia Empiriusz- zielone serce szkoły w LO XVI
Nowa pracownia przyrodnicza powstała XVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie. W środku między innymi wirtualne laboratorium, mikroskopy, preparaty i nowe meble. Na stworzenie sali Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał 50 tys. zł, a w otwarciu klasy wziął udział Prezes Funduszu – Marek Subocz. Podczas pokazowej lekcji – przy użyciu laboratorium Empiriusz – uczniowie za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości mogli przeprowadzić doświadczenia chemiczne, m.in. syntezy tlenu i siarki czy zajrzeć do wnętrza serca. W eko-pracowni będą się spotykać członkowie koła młodych naukowców. Tu również – ze względu na zasoby edukacyjne – nauczyciele będą przygotowywać uczniów do konkursów, akcji i kampanii o tematyce przyrodniczej. W pracowni planowane są cykliczne spotkania z naukowcami zaangażowanymi w służbę na rzecz przyrody, ekologii, biologii i fizjologii człowieka - w ramach współpracy z uczelniami wyższymi. Koszt stworzenia sali to ponad 55 tys. zł. W tegorocznej edycji programu „Eko-pracownia – zielone serce szkoły” z budżetem w wysokości 2,6 mln zł w naszym województwie powstanie 40 nowych sal edukacyjnych. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu może być przeznaczone na zakup: sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, książek, sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych....
Dowiedz się więcej

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

finanse

Korzyści finansowe

 • Niskie oprocentowanie pożyczek w stosunku do oferty bankowej
 • Długi okres kredytowania zadania (do 15 lat)
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału (do 12 miesięcy)
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz za późniejsze aneksowania umów
 • Niskie oprocentowanie pożyczek w stosunku do oferty bankowej
 • Długi okres kredytowania zadania (do 15 lat)
 • Możliwość karencji w spłacie kapitału (do 12 miesięcy)
 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz za późniejsze aneksowania umów
 • Finansowanie do 100% kosztu kwalifikowanego zadania
 • Możliwość częściowego umorzenia pożyczki (nawet do 20% w przypadku JST)
 • Stosowanie zwrotnych form dofinansowania, co powoduje stabilność kapitału
 • Stabilną i rozpoznawalną w województwie, finansującą inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 • Wiarygodność finansowa i stabilność potencjału finansowego gwarantowanego ustawowo
 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz w finasowaniu podmiotów o różnych formach organizacyjno-prawnych
 • Doświadczenie we wdrażaniu programów finansowaniu zadań ze środków wspólnotowych, znajomością uwarunkowań regionalnych; zarówno w zakresie zrealizowanych inwestycji na rzecz poprawy stanu środowiska jak i wciąż występujących potrzeb
 • Elastyczne reagowanie na potrzeby beneficjentów, o różnorodności stosowanych zasad i form dofinansowania, możliwości ich dostosowania do potrzeb beneficjentów
 • Kierujejmy się interesem publicznym i środowiskowym
srodowisko

Korzyści dla środowiska

 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków finansowych w ramach realizowanych programów rządowych
 • Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, dzięki zwiększaniu poziomu kompetencji ekologicznych (tj. wiedzy o środowisku, praktycznych umiejętności oraz proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań)
 • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, służące wypełnianiu celów wynikających z krajowej i wojewódzkiej polityki ochrony środowiska
 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków finansowych w ramach realizowanych programów rządowych
 • Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa, dzięki zwiększaniu poziomu kompetencji ekologicznych (tj. wiedzy o środowisku, praktycznych umiejętności oraz proekologicznej motywacji do zmiany postaw i codziennych zachowań)
 • Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, służące wypełnianiu celów wynikających z krajowej i wojewódzkiej polityki ochrony środowiska
 • Wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, niskoemisyjności gospodarki oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska
 • Poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych
 • Umożliwienie pełnego wykorzystania środków zagranicznych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

BIULETYN - NATURALNIE

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • sekretariat@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin