Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

27.05.24

Trzydzieści samorządów zainwestuje w ciepłe mieszkania
Ponad 55 milionów złotych dla 30 zachodniopomorskich samorządów na wymianę pieców w mieszkaniach i budynkach wielorodzinnych. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie nowe źródła ciepła zostaną zamontowane w niemal 1000 mieszkań oraz prawie 140 budynkach, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 27 maja 2024 r. – w Dniu Samorządu Terytorialnego reprezentanci gmin odebrali umowy dotacji.   – Działania na rzecz środowiska przy jednoczesnej poprawie jakości życia obywateli są dla rządu niezwykle ważne. Realizacja programu Ciepłe Mieszkanie jest tego najlepszym dowodem. Cieszę się, że ten program budzi w województwie zachodniopomorskim tak duże zainteresowanie. Fundusze, które dzięki niemu trafią do 30 gmin w naszym regionie, realnie poprawią zdrowie, finanse i codzienność mieszkańców. Będzie to można poczuć oddychając czystym powietrzem, płacąc niższe rachunki oraz funkcjonując w komfortowych warunkach w swoich mieszkaniach – mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.   Udzielone przez Fundusz dotacje w łącznej wysokości 55,68 mln zł pozwolą na wymianę pieców w 983 mieszkaniach oraz 139 budynkach, administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Najwyższe dofinansowanie – ponad 7,7 mln zł – trafi do Gminy Miasta Stargard. Najwięcej mieszkań – 112 – zyska nowe źródła ciepła w Szczecinie, z kolei najwięcej – 30 – budynków, zarządzanych przez wspólnoty, które wymienią źródła ciepła znajduje się w Gryficach.   – Ciepłe Mieszkanie to jeden z kilku istotnych programów pozwalających na coraz bardziej widoczną i odczuwalną zieloną transformację w regionie. Pomorze Zachodnie należy do grupy najbardziej ekologicznych województw w Polsce, jest liderem w produkcji energii z OZE. To zobowiązuje, dlatego podobnie, jak w perspektywie unijnej 2014-2020, tak i w obecnej 2021-2027, mamy do zrealizowania ambitne cele na rzecz środowiska naturalnego. Uda się to tylko w przypadku bliskiej współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Wszyscy chcemy żyć zdrowo i w czystym otoczeniu, dlatego kiedy są możliwości pozyskania wsparcia finansowego, warto wymieniać przestarzałe piece, montować nowoczesne pompy ciepła, dokonywać termomodernizacji budynków czy instalować panele fotowoltaiczne – podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz.   - Szczeciński Fundusz realizuje program Ciepłe Mieszkanie w ścisłej współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To rozwiązanie uzupełniające program Czyste Powietrze, jeśli chodzi o wsparcie mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy przy naszym wsparciu mogą wymienić stare, nieekologiczne źródło ciepła na nowe. Wszystko po to, by ogrzewać mieszkania taniej i bardziej ekologicznie, a także poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery – mówi Waldemar Miśko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Wsparcie trafi do gmin: Barlinek (3,74 mln zł; 23 mieszkania; 15 budynków wspólnot), Chociwel (483,5 tys. zł; 23 m.), Chojna (660 tys. zł; 18 m.; 1 b. w.); Choszczno (4,3 mln zł; 90 m.; 5 b. w.), Darłowo (2,8 mln zł; 16 b. w.), Dębno (1,61 mln zł; 42 m.; 4 b. w.), Dolice (423 tys. zł; 20 m.), Gryfice (5,95 mln zł; 60 m.; 30 b. w.), Kalisz Pomorski (30 tys. zł; 1 m.), Kamień Pomorski (1,23 mln zł; 50 m.), Karlino (940 tys. zł; 31 m.), Kołobrzeg (2,1 mln zł; 6 b. w.), Lipiany (296,5 tys. zł; 11 m.), Łobez (2,4 mln zł; 45 m.; 3 b. w.), Mieszkowice (585 tys. zł; 27 m.), Mirosławiec (110 tys. zł; 6 m.), Moryń (451 tys. zł; 7 m.; 2 b. w.), Myślibórz (375 tys. zł; 14 m.), Płoty (3,35 mln zł; 30 m.; 10 b. w.), Police (2,28 mln zł; 80 m.), Rąbino (505 tys. zł; 5 m.; 2 b. w.), Resko (242 tys. zł; 12 m.), Stargard (605 tys. zł; 30 m.), Miasto Stargard (7,73 mln zł; 84 m.; 22 b. w.), Szczecin (2,96 mln zł; 112 m.; 1 b. w.), Świdwin (2,39 mln zł; 105 m.), Trzebiatów (2,65 mln zł; 15 m.; 12 b. w.), Węgorzyno (563,5 tys. zł; 26 m.), Wierzchowo (225 tys. zł; 10 m.) i Złocieniec (3,69 mln zł; 6 m.; 10 b. w.).   Program Ciepłe Mieszkanie oferuje wsparcie na montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dofinansowanie można otrzymać także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Sfinansować można również koszt przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji. Wysokość dotacji na jedno mieszkanie to – w zależności od dochodów w przeliczeniu na członka rodziny – od 16,5 do 41 tys. zł. WFOŚiGW w Szczecinie pierwszą edycję programu zrealizował w 2022 roku. Efekt to 30 umów z gminami na łączną kwotę niemal 22 mln zł, dzięki czemu wymieniono źródła ciepła w 919 mieszkaniach. To kolejne umowy dofinansowania, zawarte pomiędzy Funduszem, a samorządami w ramach drugiej edycji programu Ciepłe Mieszkanie, realizowanej w latach 2023-2024. Łącznie z podpisanymi wcześniej – do 80 gmin z naszego regionu trafi łącznie ponad 117 mln zł. Środki pozwolą na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w 2092 lokalach mieszkalnych oraz 319 budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa. Budżet programu drugiej edycji programu to w skali kraju 1,75 miliarda złotych. Szczegółowe informacje: https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie-edycja-ii-za-posrednictwem-gmin...
Dowiedz się więcej

08.05.24

Nabór wniosków w programie „Bezpieczny Strażak”
Cel: zwiększenie stanu bezpieczeństwa, sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych oraz podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych Dla kogo? Ochotnicze Straże Pożarne z województwa zachodniopomorskiego Na co? zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony. Program pozwala na zakup m.in.: ▪️ systemów odprowadzania spalin, mobilnych stacji zasilania wraz z panelami fotowoltaicznymi, kamer termowizyjnych, defibrylatorów, pił tarczowych do stali i betonu, aparatów powietrznych nadciśnieniowych, pomp do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych, motopomp pożarniczych, pomp pływających, wytwornic piany, kurtyn wodnych, a także specjalistycznych ubrań, kominiarek niepalnych strażackich, hełmów strażackich. Poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość dofinansowania na jedną jednostkę OSP wynosi 25 000 zł, przy czym dofinansowanie udzielone zostanie na 1 jednostkę z danej gminy. Termin składania wniosków: od 30 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r. Informacje o programie: https://wfos.szczecin.pl/programy/bezpieczny-strazak...
Dowiedz się więcej

08.05.24

Nabór wniosków w programie „Remiza”
Trwa nabór wniosków na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2023 – „REMIZA”. Cel: ochrona powietrza przy wsparciu działalności ochotniczych straży pożarnych   Kto może złożyć wniosek? Ochotnicze Straże Pożarne z województwa zachodniopomorskiego, gminy  Na co? cieplenie budynków, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych), modernizacja źródła ciepła ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Termin składania wniosków od 29 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków. Informacje o programie: https://wfos.szczecin.pl/programy/program-remiza...
Dowiedz się więcej

08.05.24

Nabór wniosków w Programie Priorytetowym „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”
W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który jest wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel przeznaczono w województwie zachodniopomorskim 2.001.438,80 zł w latach 2024–2025.   Kto może złożyć wniosek? ▪️ jednostki samorządu terytorialnego, ▪️ związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, ▪️ samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne, ▪️ podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, ▪️inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie przez Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie: - ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, -udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, -systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, -kultury, -pomocy społecznej  Na co? programy edukacyjne, kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje, sympozja, kongresy, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim, infrastruktura służąca edukacji ekologicznej, pomoce dydaktyczne, multimedia o tematyce ekologicznej. Wnioski należy składać w jednej z kategorii tematycznej: Efektywność energetyczna/OZE; Niskoemisyjny transport; Przeciwdziałanie emisjom; Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna. Termin składania wniosków: od 22 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.   Projekty inwestycyjne mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych projektu lub do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego.   Projekty nieinwestycyjnie (np.: programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologiczne, wydawnictwa, publikacje, audycje) mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych projektu lub do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150.000,00 zł. Informacje o programie: https://wfos.szczecin.pl/programy/regionalne-wsparcie-edukacji-ekologicznej...
Dowiedz się więcej

30.04.24

Wsparcie dla Strażaków i na edukację ekologiczną
Zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej, a także termomodernizację budynków remiz umożliwiają nabory wniosków w ramach Bezpiecznego Strażaka i Remizy. To programy, dedykowane Ochotniczym Strażom Pożarnym, przygotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz oferuje też dofinansowanie edukacji ekologicznej. O możliwościach wsparcia mówili dziś w Koszalinie: Waldemar Miśko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Marek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego. Bezpieczny Strażak – nawet 90% dofinansowania dla OSP Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych – to cele programu Bezpieczny Strażak. Umożliwia on zakup przez Ochotnicze Straże Pożarne między innymi systemów odprowadzania spalin, mobilnych stacji zasilania z panelami fotowoltaicznymi, kamer termowizyjnych, defibrylatorów, pił tarczowych do stali i betonu oraz specjalistycznych ubrań, butów i hełmów. Budżet to 2,9 mln zł, a maksymalne wsparcie dla jednostki OSP to 25 tys. zł. Co ważne, dofinansowanie może trafić do 1 jednostki z gminy. Termin składania wniosków to 31 maja 2024 r. Nie tylko termomodernizacja remiz Program Remiza pozwala Ochotniczym Strażom Pożarnym i gminom zdobyć dofinansowanie na ocieplenie budynków, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych), modernizację źródeł ciepła i modernizację oświetlenia. Dotacja może wynieść 90% kosztów, maksymalnie 40 tys. zł na jednostkę, a budżet programu w naszym regionie to 1,6 mln zł. Wszystko po to, by obiekty, użytkowane przez Strażaków-Ochotników były przyjazne środowisku. Wnioski można składać do 28 czerwca 2024 r. Ponad 2 mln zł na edukację ekologiczną Od 22 kwietnia 2024 r. Fundusz przyjmuje wnioski w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. To konkurs, do którego można zgłaszać do dofinansowania różnego rodzaju projekty dotyczące edukacji ekologicznej, w tym m.in. kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, audycje na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim, pomoce dydaktyczne oraz multimedia. Wnioski można składać w kategoriach tematycznych: Efektywność energetyczna/OZE, Niskoemisyjny transport, Przeciwdziałanie emisjom oraz Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna. Kwota wsparcia dla jednego Beneficjenta to nawet 150 tys. zł. Szczegółowe informacje o programach są dostępne na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce Oferta....
Dowiedz się więcej

26.04.24

Konkurs geologiczny Nasza Ziemia 2024
Pod hasłem Na krańcach Ziemi odbywa się XXV edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia 2024”. Zmagania rozgrywają się w dwóch kategoriach: plastycznej i pisemnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wsparł organizację konkursu. Dodatkowo autorka najładniejszej pracy plastycznej otrzymała specjalną nagrodę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Waldemara Miśko. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu plastycznego i wiedzy o środowisku!...
Dowiedz się więcej

23.04.24

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 25 kwietnia o godz. 10:00. Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”
O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będzie można usłyszeć już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024.  Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienił się 22 kwietnia 2024 r. Uczestnicy usłyszą o obowiązkach związanych z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa. W czasie spotkania, przewidziano możliwość zadawania pytań za pomocą aktywnego czatu. Formularz rejestracyjny na najbliższy webinar – https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P – dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych do 24.04.2024 r. do godz. 12:00. Link do spotkania, po rejestracji, wysyłany będzie dzień przed webinarem, na adres mailowy podany w formularzu. *** Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym....
Dowiedz się więcej

22.04.24

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim”. Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa zachodniopomorskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła. W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy. Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”. Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 25 160,0000 MWh/rok; Szacowana emisja gazów cieplarnianych: - wartość bazowa 11 460,0000 ton równoważnika CO2/rok, - wartość docelowa 3 020,0000 tony równoważnika CO2/rok; Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem: - wartość bazowa 1 530,0000 ton równoważnika CO2/rok, - wartość docelowa 390,0000 tony równoważnika CO2/rok. Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych: - wartość bazowa 44 580,0000 MWh/rok - wartość docelowa 18 180,0000 MWh/rok Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej: - wartość bazowa 0 szt. - wartość docelowa  2,0000 szt. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Wartość projektu : 126 000 000 zł Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 126 000 00 zł ...
Dowiedz się więcej

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • kancelaria@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin