Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

15.09.23

EkoOgród i Fundusz Ekologii z możliwością składania wniosków
13 września 2023 w Koszalińskim Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Subocz Prezes Zarządu w obecności Czesława Hoca Posła na Sejm RP ogłosił nabór wniosków w dwóch nowych programach. - Przeznaczamy środki finansowe na powstanie szkolnych ogrodów edukacyjnych, w których dzieci i młodzież będą mogły poznawać rośliny, oglądać ich wzrost. Pozwoli to na naukę poprzez obserwację. Zaangażuje też uczniów w aktywne poznawanie roślin, a tym samym naukę o ekologii- mówił Marek Subocz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie zachęcając do składania wniosków w ogłoszonych programach. Szkolny EkoOgród to program, którego budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych. Środki można przeznaczyć na: ▪️budowę lub modernizację i doposażenie całorocznych ogrodów edukacyjnych w elementy i materiały do edukacji ekologicznej, ▪️zakup elementów konstrukcyjnych ogrodów całorocznych, ▪️budowę ekologicznych info-kiosków, ▪️zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, wiat, ławek, bram wejściowych, ▪️budowę nawierzchni, ścieżek edukacyjnych, ▪️budowę rabat, miejsc do wysiewu nasion, ogrodów przyszkolnych, łąk kwietnych, ▪️tworzenie i odnowienie zieleni – nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia. Wnioski na środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można również składać w Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii. Budżet programu wynosi 1 mln zł. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą otrzymać 8 tys. zł na działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, np.: ▪️ szkolenia, ▪️ warsztaty, ▪️happeningi ekologiczne, ▪️wydarzenia plenerowe, ▪️koszty ich organizacji: wynajem sprzętu, sceno techniki, honoraria dla prowadzących, zakup materiałów na warsztaty, zakup nagród rzeczowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych. Dodatkowo w związku z dużym zainteresowaniem wznowiony został nabór wniosków w programie Edukacja Ekologiczna w województwie zachodniopomorskim. Zwiększony budżet wynosi 3️ mln 500 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na: ▪️programy edukacyjne, ▪️kampanie edukacyjno-informacyjne, ▪️publikacje, ▪️wydawnictwa o tematyce ekologicznej, ▪️audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii, ▪️kursy, ▪️szkolenia, ▪️warsztaty, ▪️prelekcje, ▪️seminaria, ▪️konferencje i sympozja, ▪️kongresy, ▪️studia podyplomowe, ▪️konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym, ▪️budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej....
Dowiedz się więcej

07.09.23

Środowisko – dbam i ratuję. Konkurs dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego mogą kreatywnie pokazać, jak chronią środowisko i wziąć udział w konkursie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Ochotniczą Straż Pożarną w Białym Borze. Partnerem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Regionalna Dyrekcje Lasów Państwowych w Szczecinie i Szczecinku. Założenia konkursu – w obecności Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, posłów na Sejm RP Artura Szałabawki i Leszka Dobrzyńskiego przedstawił Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie: - Chcemy zainteresować dzieci i młodzież – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - kwestią dbałości o środowisko, które nas otacza i zwiększyć ich świadomość ekologiczną. Dla najlepszych przewidzieliśmy nagrody: tor do zawodów i 10 kompletów mundurów - za zajęcie pierwszego miejsca, zestaw do nauki resuscytacji wraz z urządzeniem AED i 10 kompletami mundurów – za drugie miejsce oraz zestaw do nauki resuscytacji i mundury dla zdobywców trzeciego miejsca. Wyróżnimy także laureatów miejsc od 4 do 20, przekazując komplety mundurów. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie kilkudziesięciosekundowego spotu, przedstawiającego działania Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na rzecz ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Prace – do 22 września – można przesyłać na adres: konkurs@szczecin.kwpsp.gov.pl. Filmy oceni komisja, która zwróci uwagę między innymi na oryginalność, ciekawość fabuły, narrację, staranność wykonania i atrakcyjność. Wyniki będą znane na początku października. Zachęcamy do udziału!...
Dowiedz się więcej

29.08.23

Czyste Powietrze – spotkanie dla Sołtysów-Ambasadorów w Drawsku
Małgorzata Golińska – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęcali do udziału w inicjatywie „Sołtys - Ambasador Programu Czyste Powietrze”. W spotkaniu wzięli udział liderzy sołectw z powiatu drawskiego. To trzecie – po Kłębowcu w gminie Wałcz oraz Świdwinie – szkolenie dla sołtysów, którzy mogą zostać ambasadorami programu w swoich miejscowościach. Podczas spotkania mogli uzyskać wiedzę na temat zasad programu i dowiedzieć się, jak przekonać mieszkańców sołectwa do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia w programie „Czyste Powietrze”. W ramach programu, którego budżet to 103 mld zł, mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 136 200 złotych na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Dotacja pozwala właścicielowi na uzyskanie szeregu korzyści, w tym zmniejszenie zużycia energii i oszczędność na rachunkach. Mieszkańcy powiatu drawskiego od początku realizacji programu złożyli 569 wniosków o dofinansowanie wymiany nieefektywnych starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła czy termomodernizację budynków jednorodzinnych na łączną kwotę prawie 12 mln zł, w tym ponad 11,5 mln zł to bezzwrotne dotacje. Fundusz zawarł z mieszkańcami powiatu drawskiego 447 umów na kwotę prawie 8,5 mln zł. Do tej pory mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego złożyli do biur w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku ponad 15 tysięcy wniosków na łączną kwotę ponad 300 mln zł. W skali kraju z programu „Czyste Powietrze” skorzystało blisko 670 tysięcy rodzin, które zrealizują inwestycje na kwotę ponad 16,8 mld złotych....
Dowiedz się więcej

28.08.23

Wsparcie Funduszu dla OSP w gminie Pełczyce
Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sobotę, 26 sierpnia, wziął udział w prezentacji wozu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie. Fundusz przekazał na jego zakup 361 tys. zł dotacji. - Serdecznie gratuluję OSP Płotno samochodu ratowniczo-gaśniczego, dzięki któremu Strażacy są jeszcze szybciej na miejscu akcji ratujących zdrowie i życie ludzi, a także środowisko. Wszystkim Druhom życzę opieki Waszego patrona św. Floriana oraz satysfakcji z pełnionej służby – powiedział Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Koszt pojazdu to 760 tys. zł, w tym 361 tys. zł z Funduszu, 200 tys. zł z Gminy Pełczyce i 199 tys. zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Płotno, która liczy ponad 30 członków, w 2022 roku otrzymała z WFOŚiGW w Szczecinie prawie 11 tys. zł wsparcia z programu Mały Strażak. Dzięki temu kupiła sprzęt i wyposażenie, niezbędne w codziennej służbie, w tym m.in. ubrania koszarowe, hełmy, prądownice, piłę tarczową do stali i betonu oraz radiotelefon. Fundusz wsparł także inną lokalną jednostkę - OSP w Pełczycach, która – dzięki 40 tys. zł dotacji z program Remiza – wymieniła stary piec węglowy na kocioł na biomasę i zmodernizowała instalację centralnego ogrzewania. Koszt tej inwestycji to 45 tys. zł....
Dowiedz się więcej

22.08.23

Sołtysi ze Świdwina Ambasadorami Programu Czyste Powietrze
Niemal 20 sołtysów z powiatu świdwińskiego wzięło udział w spotkaniu dotyczącym inicjatywy „Sołtys – Ambasador Programu Czyste Powietrze”. Do promowania ogólnopolskiego, rządowego programu wymiany źródeł ciepła na ekologiczne zachęcali ich: Małgorzata Golińska – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Podczas spotkania sołtysi – liderzy swoich lokalnych społeczności – mogli zdobyć wiedzę na temat zasad i korzyści programu, a także dowiedzieć się, jak przekonać mieszkańców swojego sołectwa do złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego. Sołtysi mogą zachęcać mieszkańców do skorzystania z programu „Czyste Powietrze”, będąc doskonałym przykładem i pokazując, że warto zadbać o termomodernizację domu i korzystać z efektywnych, przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła. Celem inicjatywy jest wzmocnienie współpracy z sołtysami, a dzięki niej – dalszy rozwój programu. Nawet 136 tys. zł dotacji na termomodernizację i nowe źródło ciepła Program „Czyste Powietrze” z budżetem 103 mld złotych, który jest realizowany od września 2018 roku, oferuje mieszkańcom wsparcie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Właściciel budynku – dzięki bezzwrotnej dotacji - zyskuje szereg korzyści: ma ciepły, komfortowy dom, zużywa mniej energii do jego ogrzania, płaci mniej za ogrzewanie budynku oraz zyskuje czyste powietrze i zdrowie dla siebie, swojej rodziny i sąsiadów. Czyste Powietrze w powiecie świdwińskim Od początku wdrażania programu Czyste Powietrze mieszkańcy powiatu świdwińskiego złożyli 488 wniosków o dofinansowanie wymiany nieefektywnych starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła czy termomodernizację budynków jednorodzinnych na łączną kwotę dotacji ponad 10,36 mln zł. Ponad 15 tysięcy wniosków w WFOŚiGW w Szczecinie Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego chętnie korzystają z możliwości dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Do tej pory do biur w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku złożyli już ponad 15 tysięcy wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 306 mln zł. W realizacji programu Fundusz wspierają 103 zachodniopomorskie gminy, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy. Poprzez współpracę z samorządami gminnymi mieszkańcy mogą jeszcze łatwiej uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców i docieplenie domu. W 2023 – już ponad 100 tysięcy wniosków w skali kraju Po wprowadzonych na początku 2023 roku zmianach, program „Czyste Powietrze” dynamicznie przyspieszył: tylko w pierwszym półroczu Polacy złożyli 101 173 wniosków. Dla porównania: w całym 2022 roku było ich 158 tysięcy. Tegoroczne nowości to między innymi możliwość otrzymania dotacji w wysokości nawet 136 200 złotych na wymianę nieefektywnego, wysokoemisyjnego źródła ciepła i termomodernizację domu. Do tej pory z programu „Czyste Powietrze” skorzystało blisko 670 tysięcy polskich rodzin, które zrealizują inwestycje na kwotę ponad 16,5 mld złotych....
Dowiedz się więcej

03.08.23

Musimy dbać o wodę. Ruszają dotacje na przydomowe systemy zbierania deszczówki
Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) właśnie rozpoczął trzecią edycję programu. Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich można otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych. Program „Moja Woda” pomaga chronić polskie zasoby wody poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest udzielanie osobom fizycznym (gospodarstwom domowym) dofinansowania na budowę przydomowych systemów „małej retencji” na terenie prywatnej posesji. – Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu „Moja Woda” jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach - podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. NFOŚiGW realizuje program „Moja Woda” we współpracy z funduszami wojewódzkimi. Właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości z domem jednorodzinnym przekazuje dofinansowanie na instalacje, które pozwalają zatrzymywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych. W ramach programu „Moja Woda”, do którego 3 sierpnia ruszył nabór, można będzie uzyskać dotację w wysokości 6 tys. zł, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Pieniądze z NFOŚiGW należy przeznaczyć na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących. W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń. Ogłoszona w 2020 r. pierwsza edycja programu „Moja Woda” cieszyła się ogromną popularnością wśród Polaków. Podobnie było w 2021 r. Pierwszy budżet programu opiewał na 100 mln zł, a na drugą edycję programu MKiŚ skierowało już ponad 136 mln zł. – Ogromne zainteresowanie, z którym spotkały się dwa poprzednie nabory w programie „Moja Woda” było dla nas jednoznacznym sygnałem, że ten projekt należy kontynuować – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek. – Uruchamiając trzecią edycję „Mojej Wody”, reagujemy na społeczne zapotrzebowanie, a zarazem konsekwentnie realizujemy strategiczny cel, jakim jest minimalizowanie skutków suszy w Polsce i racjonalne wykorzystywanie skarbu natury, za który śmiało możemy uważać wodę – dodaje wiceprezes NFOŚiGW. Rząd przeznaczył ze środków krajowych na dwie dotychczasowe edycje programu 236 mln zł. Zrealizowane już inwestycje pozwalają na zgromadzenie i zagospodarowanie na terenie prywatnych nieruchomości około 2,5 mln m3 wód opadowych (i roztopowych) rocznie. Trzeci nabór sprawi, że wartość ta orientacyjnie może wzrosnąć o kolejne 1,2 mln m3 deszczówki, która zostanie wykorzystana przez właścicieli domów jednorodzinnych do wspomagania walki z suszą i lokalnymi podtopieniami. Celem rządowego programu jest zbudowanie 67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych i zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej w ilości 3,38 mln m3 rocznie....
Dowiedz się więcej

25.07.23

17 Ekopracowni za ponad milion złotych
Nowe miejsca do poznawania fascynującego świata nauki powstaną w kolejnych 17 szkołach naszego regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na Eko-pracownie przekaże ponad 1 mln zł. Umowy dofinansowania – w imieniu Marka Subocza – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie przekazała Joanna Grab – Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu. W uroczystości wzięli udział: Artur Szałabawka – Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele gmin i szkół, w których zostaną stworzone pracownie. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu w ramach programu Ekopracownia – Zielone serce szkoły dzieci i młodzież z naszego regionu będą mogły w przystępny sposób poznawać tajniki przedmiotów ścisłych oraz uczyć się o ochronie przyrody i zielonej energii. Środki z WFOŚiGW w Szczecinie mogą zostać przeznaczone na przykład na zakup: sprzętu laboratoryjnego, zestawów pomiarowych, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, gier, filmów, czasopism, książek, sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych (w tym tablic informacyjnych i interaktywnych). W samym Szczecinie powstanie 6 Ekopracowni. Dwie zlokalizowane będą w Wolinie, kolejne w Stargardzie, Starej Dąbrowie, Przelewicach, Lipianach, Węgorzynie, Międzyzdrojach, Dobrej, Goleniowie i Nowogardzie. Łączna kwota przyznanego dofinasowania na 17 pracowni wynosi 1 043 230,55 zł. Lp. Wnioskodawca Szkoła Kwota dofinansowania 1 Gmina Nowogard II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie 49 500,00 zł 2 Powiat Goleniowski Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie 75 000,00 zł 3 Gmina Międzyzdroje Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Władysława Szafera w Wapnicy 75 000,00 zł 4 Powiat Kamieński Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie 50 000,00 zł 5 Gmina Wolin Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie 50 000,00 zł 6 Gmina Dobra Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dobrej 50 000,00 zł 7 Gmina Węgorzyno Szkoła Podstawowa im. II Łużyckiej Dywizji Artylerii L.W.P. w Runowie Pomorskim 74 876,30 zł 8 Gmina Lipiany Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Lipianach 50 000,00 zł 9 Gmina Przelewice Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłodzinie 75 000,00 zł 10 Gmina Stara Dąbrowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Chlebówku 74 399,70 zł 11 Gmina Miasto Stargard Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie 49 794,46 zł 12 Gmina Miasto Szczecin XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie 75 000,00 zł 13 Gmina Miasto Szczecin IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie 75 000,00 zł 14 Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie 75 000,00 zł 15 Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie 50 000,00 zł 16 Gmina Miasto Szczecin XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 50 000,00 zł 17 Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie 50 000,00 zł RAZEM 1 048 570,46 zł Dzięki środkom WFOŚiGW w Szczecinie w łącznej wysokości prawie 3 mln zł w tym roku w województwie zachodniopomorskim powstanie łącznie 40 Ekopracowni. Łącznie z pierwszą edycją programu region wzbogaci się o 53 nowoczesne pracownie....
Dowiedz się więcej

19.07.23

Wystawa „Troska o środowisko naturalne Pomorza Zachodniego. 3️0 lat aktywności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” w Parlamencie Europejskim.
Wystawę, dzięki zaproszeniu Posła do Parlamentu Europejskiego Joachima Brudzińskiego, można oglądać w Brukseli do piątku 21.07.2023 r (Altiero Spinelli Floor 1 Spinelli Balcony Area - 1G). W wernisażu wzięli udział Europosłowie: Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Kosma Złotowski, Bogusław Liberadzki, a także Marek Subocz-Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Szymon Gajda-Prezes Zarządu Funduszu w Gdańsku. Przez 3️0 lat działalności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał ponad 5️87 mln € na realizację niemal 2️6 tysięcy zadań proekologicznych. Na 3️1 planszach wystawy opowiadamy o realnych efektach w zakresie: -edukacji ekologicznej -wsparcia zakupów sprzętu i wozów dla PSP i OSP, -ochrony gatunków zagrożonych, -termomodernizacji, -farm wiatrowych i fotowoltaicznych, -wsparcie zakupów samochodów elektrycznych i hybrydowych, -powstawanie stacji ładowania. - Na poszczególnych planszach wystawy pokazujemy m.in. miejsca, które powstały lub funkcjonują dzięki środkom Funduszu. Prezentujemy zagrożone wyginięciem rośliny i zwierzęta, które otrzymują odpowiednie warunki do rozwoju. Przedstawiamy powstające przy naszym wsparciu Ekopracownie. Środki finansowe Funduszu to poprawa ochrony środowiska, jakości powietrza i zrównoważony rozwój – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie....
Dowiedz się więcej

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin