Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

30.04.24

Wsparcie dla Strażaków i na edukację ekologiczną
Zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej, a także termomodernizację budynków remiz umożliwiają nabory wniosków w ramach Bezpiecznego Strażaka i Remizy. To programy, dedykowane Ochotniczym Strażom Pożarnym, przygotowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Fundusz oferuje też dofinansowanie edukacji ekologicznej. O możliwościach wsparcia mówili dziś w Koszalinie: Waldemar Miśko – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Marek Kowalski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego. Bezpieczny Strażak – nawet 90% dofinansowania dla OSP Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych – to cele programu Bezpieczny Strażak. Umożliwia on zakup przez Ochotnicze Straże Pożarne między innymi systemów odprowadzania spalin, mobilnych stacji zasilania z panelami fotowoltaicznymi, kamer termowizyjnych, defibrylatorów, pił tarczowych do stali i betonu oraz specjalistycznych ubrań, butów i hełmów. Budżet to 2,9 mln zł, a maksymalne wsparcie dla jednostki OSP to 25 tys. zł. Co ważne, dofinansowanie może trafić do 1 jednostki z gminy. Termin składania wniosków to 31 maja 2024 r. Nie tylko termomodernizacja remiz Program Remiza pozwala Ochotniczym Strażom Pożarnym i gminom zdobyć dofinansowanie na ocieplenie budynków, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych), modernizację źródeł ciepła i modernizację oświetlenia. Dotacja może wynieść 90% kosztów, maksymalnie 40 tys. zł na jednostkę, a budżet programu w naszym regionie to 1,6 mln zł. Wszystko po to, by obiekty, użytkowane przez Strażaków-Ochotników były przyjazne środowisku. Wnioski można składać do 28 czerwca 2024 r. Ponad 2 mln zł na edukację ekologiczną Od 22 kwietnia 2024 r. Fundusz przyjmuje wnioski w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. To konkurs, do którego można zgłaszać do dofinansowania różnego rodzaju projekty dotyczące edukacji ekologicznej, w tym m.in. kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej, audycje na temat zrównoważonego rozwoju i ekologii, kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, konferencje, konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim, pomoce dydaktyczne oraz multimedia. Wnioski można składać w kategoriach tematycznych: Efektywność energetyczna/OZE, Niskoemisyjny transport, Przeciwdziałanie emisjom oraz Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna. Kwota wsparcia dla jednego Beneficjenta to nawet 150 tys. zł. Szczegółowe informacje o programach są dostępne na stronie wfos.szczecin.pl w zakładce Oferta....
Dowiedz się więcej

26.04.24

Konkurs geologiczny Nasza Ziemia 2024
Pod hasłem Na krańcach Ziemi odbywa się XXV edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia 2024”. Zmagania rozgrywają się w dwóch kategoriach: plastycznej i pisemnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wsparł organizację konkursu. Dodatkowo autorka najładniejszej pracy plastycznej otrzymała specjalną nagrodę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Waldemara Miśko. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu plastycznego i wiedzy o środowisku!...
Dowiedz się więcej

23.04.24

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 25 kwietnia o godz. 10:00. Zapraszamy na 2. webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”
O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będzie można usłyszeć już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024.  Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienił się 22 kwietnia 2024 r. Uczestnicy usłyszą o obowiązkach związanych z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa. W czasie spotkania, przewidziano możliwość zadawania pytań za pomocą aktywnego czatu. Formularz rejestracyjny na najbliższy webinar – https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P – dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych do 24.04.2024 r. do godz. 12:00. Link do spotkania, po rejestracji, wysyłany będzie dzień przed webinarem, na adres mailowy podany w formularzu. *** Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym....
Dowiedz się więcej

22.04.24

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim”. Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa zachodniopomorskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła. W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy. Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”. Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 25 160,0000 MWh/rok; Szacowana emisja gazów cieplarnianych: - wartość bazowa 11 460,0000 ton równoważnika CO2/rok, - wartość docelowa 3 020,0000 tony równoważnika CO2/rok; Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem: - wartość bazowa 1 530,0000 ton równoważnika CO2/rok, - wartość docelowa 390,0000 tony równoważnika CO2/rok. Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych: - wartość bazowa 44 580,0000 MWh/rok - wartość docelowa 18 180,0000 MWh/rok Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej: - wartość bazowa 0 szt. - wartość docelowa  2,0000 szt. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie Wartość projektu : 126 000 000 zł Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 126 000 00 zł ...
Dowiedz się więcej

22.04.24

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”. W trosce o beneficjentów
Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”. „Zmieniliśmy program „Czyste Powietrze”, kierując się troską o naszych beneficjentów. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie” – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Ale to nie koniec nowości w „Czystym Powietrzu”, bo program zyskał właśnie nowe finansowanie. „Mamy kolejne duże pieniądze dla Polaków na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów. To aż 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które obok środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zapewniają nam ciągłość i stabilne finansowanie „Czystego Powietrza” w najbliższym czasie. To ogromy sukces, wypracowany wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska” – dodaje prezes NFOŚiGW. Uszczelnienie listy ZUM dotyczy wszystkich Obecna wersja programu z dnia 22.04.2024 r. zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze (tańsze) ogrzewanie polskich domów. Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców: wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM; wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM; wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM. Zamknięcie listy zielonych urządzeń i materiałów dotyczy również producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła, znajdujące się obecnie na liście ZUM, wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Uszczelnienie listy ZUM – jak już wspomniano – obejmuje również kotły zgazowujące drewno i te na pellet drzewny, ale w tym przypadku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. O szczegółach technicznych nowych wymogów, pisaliśmy wielokrotnie na stronie programu: czystepowietrze.gov.pl. Najwyższe dofinansowanie Kolejną istotną zmianą w „Czystym Powietrzu” jest kwestia zasad wnioskowania w ramach części 3) programu. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania). Tutaj też – podobnie jak przy liście ZUM – obowiązuje okres przejściowy do 13.06.2024 r. włącznie. Nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania należy rozumieć tak, że: Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą; Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek; Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny. Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą. W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).  Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze” NFOŚiGW sfinalizował właśnie (16.04.2024 r.) w ramach „Czystego Powietrza” podpisanie szesnastu umów (ze wszystkimi wfośigw) dotyczących projektów grantowych z unijnego programu FEnIKS. Teraz, po złożeniu przez wojewódzkie fundusze pierwszych wniosków o płatności zaliczek, nastąpi uruchomienie tego nowego finansowania. Wdrożenie środków FEnIKS (6,4 mld zł na lata 2024-29), to szansa dla ponad 145 tys. gospodarstw domowych na dotacje do wymiany ponad 111 tys. źródeł ciepła i modernizację ok. 100 tys. budynków. Pieniądze dla każdego Program „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii, służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków obecnie nawet na 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji na termomodernizację i nowe źródło ciepła. Dotychczas (stan na 12.04.2024 r.) złożono ponad 832 tys. wniosków na 26 mld zł dofinansowania. czystepowietrze.gov.pl...
Dowiedz się więcej

12.04.24

Ponad 1000 budynków z nowym ogrzewaniem – dzięki Ciepłemu Mieszkaniu
37,5 miliona złotych dla 29 zachodniopomorskich samorządów na wymianę pieców w mieszkaniach i budynkach wielorodzinnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zawarł umowy w programie Ciepłe Mieszkanie, dzięki którym nowe źródła ciepła zostaną zamontowane w 1013 budynkach. Wśród samorządów, które skorzystają ze wsparcia jest między innymi Miasto Świdwin, które – dzięki dotacji z Funduszu w wysokości 16,3 mln zł – wymieni źródła ciepła w 117 budynkach. Dofinansowanie – w ramach wcześniej podpisanych umów – trafiło także m.in. do Miasta Szczecinek czy gmin: Bobolice i Drawsko Pomorskie. Ciepłe Mieszkanie to program, który jest realizowany przez szczeciński Fundusz we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem w skali kraju jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przez wymianę pieców w co najmiej 80 tysiącach mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Ogólnopolski budżet to 1,75 mld zł. Program pozwala uzyskać wsparcie na montaż kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenia lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dofinansowanie można otrzymać także na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Sfinansować można również koszt przygotowania projektu inwestycji. Wysokość dotacji na jedno mieszkanie to – w zależności od dochodów w przeliczeniu na członka rodziny – od 16,5 do 41 tys. zł. Szczegółowe informacje:https://wfos.szczecin.pl/programy/cieple-mieszkanie-edycja-ii-za-posrednictwem-gmin...
Dowiedz się więcej

12.04.24

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM zainwestował w elektromobilność
Dotacja oraz pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie umożliwiła budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych przy udziale energii elektrycznej pozyskiwanej z OZE. W pierwszym etapie powstały dwie wiaty dwustanowiskowe dla samochodów elektrycznych z zadaszeniem z paneli fotowoltaicznych wraz ze stanowiskami ładowania dla rowerów i hulajnóg elektrycznych w dwóch lokalizacjach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytety Medycznego: -  Unii Lubelskiej 1, Szczecin, -  Siedlecka 2, Police. Wymiary wiat są dostosowane do samochodów typu karetka Drugi etap to zakup samochodu o napędzie elektrycznym, który będzie ładowany pod nową wiatą. Realizacja inwestycji przyczynia się do wykorzystania energii odnawialnej, zmniejszenia emisji do atmosfery CO2, poprawy warunków środowiskowych, a także propagowanie rozwoju elektromobilności. Koszt zadania to 924.000 zł. Pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie wyniosła po 462.000,00 zł....
Dowiedz się więcej

03.04.24

Wszystkie dotacje z programu „Czyste Powietrze” będą wypłacone
Finansowanie programu „Czyste Powietrze” jest zapewnione. W styczniu uruchomiono na ten cel środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jeszcze przez jakiś czas wypłata dotacji przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) może być opóźniona, ale każda płatność dla beneficjentów „Czystego Powietrza” zostanie zrealizowana. Poza dotychczasowymi przelewami z KPO i NFOŚiGW – łącznie ponad miliard złotych (1 096 900 004 zł) – trwają prace nad wypłatą kolejnych pieniędzy z KPO. Ponadto w kwietniu br. do budżetu programu trafi 6,4 mld zł środków europejskich. Pytania i odpowiedzi Czy program „Czyste Powietrze” nadal działa? Tak, program jest realizowany i każdy zainteresowany nadal może składać wniosek o dotację na wymianę kopciucha i termomodernizację swojego domu. Czy moje zaległe środki zostaną wypłacone? Tak, choć mogą występować opóźnienia w wypłatach, ale każda dotacja zostanie wypłacona. Kiedy finansowanie programu zostanie w pełni przywrócone? Już w styczniu nastąpiło odblokowanie (wznowienie płatności) środków KPO. Od początku roku wypłacono 700 mln zł na konta WFOŚiGW. Ponadto NFOŚiGW zaangażował znaczną wartość środków własnych (ok. 397 mln zł), które obecnie trafiają do beneficjentów, co pozwala wypłacać zaległe płatności. Jeśli mój WFOŚiGW nie ma obecnie pieniędzy na dotacje, to czy mogę się zwrócić do resortu klimatu lub NFOŚiGW po moje płatności? Nie, ponieważ Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadzoruje program, z kolei NFOŚiGW wdraża go za pośrednictwem WFOŚiGW w poszczególnych województwach. Za wypłatę dotacji odpowiadają tylko wojewódzkie fundusze, które otrzymują na to środki z NFOŚiGW. Skąd mam się dowiedzieć, czy mój WFOŚiGW otrzymał kolejną transzę pieniędzy na wypłaty dotacji? O tym na bieżąco informujemy m.in. na stronie programu „Czyste Powietrze”: czystepowietrze.gov.pl (strona główna – ważne komunikaty)....
Dowiedz się więcej

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • kancelaria@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin