Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Jeszcze tylko do 29 lutego 2024 r. będzie można składać na Portalu Beneficjenta elektroniczne wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu „Moja Woda”. Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami, z tożsamą sumą kontrolną) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej lub za pośrednictwem ePUAP Fundusze będą przyjmować do 15 marca 2024 r.

 UWAGA! Wnioski przesłane w formie papierowej lub przez e-PUAP, które nie zostały zamieszczone na portalu beneficjenta do 29 lutego 2024 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

Pula środków przeznaczonych na lata 2020-2024 będzie zależna od zawartej umowy udostępnienia środków z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Alokacja środków w III naborze Programu Moja Woda dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 3.400.000,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Program realizowany będzie w latach 2020 –2024, nabór wniosków dla III edycji Programu odbywać się będzie od dnia 03.08.2023 r. do czasu rozdysponowania puli środków, z tym że:

 1. Okres kwalifikowalności kosztów nastąpi: od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.
 2. Zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest w terminie do 30.06.2024 r.
 3. Beneficjent jest zobowiązany złożyć kompletne dokumenty do wypłaty  nie później niż do 31.07.2024 r.
 4. Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin