Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Data aktualizacji: 2024-03-12

zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, do których nie dodano audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Inspektor Ochrony Danych, adres poczty elektronicznej iod@wfos.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 48 55 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba WFOŚiGW w Szczecinie zajmuje parter oraz dwa piętra w budynku przy ul. Solskiego 3. W bliskiej odległości znajdują się przystanek tramwajowy i autobusowy (450 m), w tym przystanek tramwajowy zapewniający bliskie połączenie z centrum miasta oraz dworcem PKP. Do budynku prowadzą przejścia dla pieszych. Na wewnętrznym placu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla interesantów WFOŚiGW, jak też miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest wyraźnie oznakowany – przy drzwiach wejściowych znajduje się tablica informacyjna. Drzwi wejściowe są wąskie (80 cm), jednak jest możliwość otwarcia skrzydła biernego – szerokość wejścia wynosi wtedy 110 cm, prowadzą do nich schody. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską, nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością. Również wewnątrz jest klatka schodowa bez windy. Łazienka na parterze została dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Lokal Punktu Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 32 znajduje się w budynku 10-piętrowym na I piętrze. Budynek wyposażony w dwa dźwigi osobowe, z których można wysiąść bezpośrednio w lokalu. Do budynku jest podjazd. Wewnątrz są szerokie korytarze, niektóre drzwi są wąskie. Łazienki nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Punktu Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku przy pl. Wolności 8 jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek Biura w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 111 spełnia wszystkie wymagania stawiane budynkom pod kątem możliwości dostępowych dla osób z niepełnosprawnościami. Posiada bez progowy dostęp z ulicy, windę, łazienki dla osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje mobilne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • kancelaria@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin