UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . Regulamin ekopracownia 2023

pobierz
plik

2 . Program Priorytetowy PRWEE

pobierz
plik

3 . Katalog kosztów kwalifikowanych

pobierz
plik

4 . Karta zgłoszeniowa

pobierz
plik

5 . Wstępna deklaracja

pobierz
plik

6 . Formularz wniosku o dofinansowanie

pobierz
plik

7 . Opis merytoryczny zadania

pobierz
plik

8 . Karta efektów ekologicznych

pobierz
plik

9 . Preliminarz rzeczowo-finansowy

pobierz
plik

10 . Plan finansowania projektu

pobierz
plik

11 . Oświadczenie o korzystaniu ze środków pochodzących z UE i innych

pobierz
plik

12 . Oświadczenie o vat

pobierz