UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . Preliminarz rzeczowo-finansowy

pobierz
plik

2 . Formularz wniosku o dofinansowanie

pobierz
plik

3 . Regulamin naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach pilotażowego programu ,,Ekopracownia” realizowanego w ramach Programu Priorytetowego ,,Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

pobierz
plik

4 . Plan finansowania projektu

pobierz
plik

5 . Program Priorytetowy „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

pobierz
plik

6 . Oświadczenie o korzystaniu ze środków pochodzących z UE i innych

pobierz
plik

7 . Oświadczenie o podatku VAT

pobierz
plik

8 . Opis merytoryczny zadania

pobierz
plik

9 . Lista oceny wniosków

pobierz
plik

10 . Katalog kosztów kwalifikowanych

pobierz
plik

11 . Karta zgłoszeniowa – Pierwszy etap konkursu

pobierz
plik

12 . Karta oceny wniosku

pobierz
plik

13 . Wstępna deklaracja organu prowadzącego szkołę na złożenie wniosku o dofinansowanie – Pierwszy etap konkursu

pobierz
plik

14 . Karta efektu ekologicznego

pobierz