UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . Regulamin Edukacja Ekologiczna 2023 r.

pobierz
plik

2 . regulamin-naboru-wnioskow-prwee

pobierz
plik

3 . program-priorytetowy-3

pobierz
plik

4 . wniosek-o-dofinansowanie-5

pobierz
plik

5 . katalog-kosztow-kwalifikowanych-4

pobierz
plik

6 . opis-merytoryczny-zadania-6

pobierz
plik

7 . preliminarz-rzeczowo-finansowy-8

pobierz
plik

8 . karta-efektow-ekologicznych-7

pobierz
plik

9 . plan-finansowania-projektu-9

pobierz
plik

10 . karta-oceny-wniosku-11

pobierz
plik

11 . listy-rankingowe-12

pobierz
plik

12 . oswiadczenie-10

pobierz