UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych wtyczek umożliwiających podgląd plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. W celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym swojego komputera i otworzenie pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Pliki do pobrania

plik

1 . Regulamin naboru wniosków PRWEE III edycja

pobierz
plik

2 . Program Priorytetowy

pobierz
plik

3 . Wniosek o dofinansowanie

pobierz
plik

4 . Druk rozliczenia zadania

pobierz
plik

5 . Opis merytoryczny zadania

pobierz
plik

6 . Preliminarz rzeczowo – finansowy

pobierz
plik

7 . Plan finansowania projektu

pobierz
plik

8 . Karta efektów ekologicznych

pobierz
plik

9 . Karta oceny wniosku

pobierz
plik

10 . Listy rankingowe

pobierz