Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

W pierwszym etapie: Kara zgłoszeniowa wraz załącznikami składana jest przez szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

W drugim etapie: Wniosek główny wraz załącznikami składany jest przez organ prowadzący daną szkołę.

W ramach Programu można uzyskać dotacje w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, wyższy poziom dofinansowania do 95% przewidziany jest jedynie dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego

Nabór obejmuje przedsięwzięcia polegające na utworzeniu/wyposażeniu pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii (ekopracowni) wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego w utworzonej/wyposażonej ekopracowni realizowane w roku 2023 na terenie województwa zachodniopomorskiego w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych.

Wdrażanie konkursu będzie realizowane przez WFOŚiGW w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego, w liczbie co najmniej 2 ekopracowni szkolnych (ekopracownia szkolna przyrodnicza i ekopracownia szkolna dotycząca odnawialnych źródeł energii) na terenie każdego powiatu.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • kancelaria@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin