Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

W pierwszym etapie: Karta zgłoszeniowa wraz załącznikami składana jest przez szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

W drugim etapie: Wniosek główny wraz załącznikami składany jest przez organ prowadzący daną szkołę.

W ramach Programu można uzyskać dotacje w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, wyższy poziom dofinansowania do 95% przewidziany jest jedynie dla gmin położonych na terenie parków narodowych.

Nabór obejmuje przedsięwzięcia polegające na utworzeniu/wyposażeniu pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii (ekopracowni) wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego w utworzonej/wyposażonej ekopracowni realizowane w roku 2023 na terenie województwa zachodniopomorskiego w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych.

Wdrażanie konkursu będzie realizowane przez WFOŚiGW w Szczecinie na terenie województwa zachodniopomorskiego, w liczbie co najmniej 2 ekopracowni szkolnych (ekopracownia szkolna przyrodnicza i ekopracownia szkolna dotycząca odnawialnych źródeł energii) na terenie tych powiatów, z których nie złożono ofert na dofinansowanie ekoprascowni w pierwszej edycji naboru wniosków.

Uwaga! Karty zgłoszenia mogą składać szkoły z powiatów wg. załączonej tabeli na wskazany rodzaj ekopracowni.

Lp.       Powiaty Pracownia przyrodnicza Pracownia OZE
1. gryficki TAK TAK
2. gryfiński TAK TAK
3. drawski  NIE TAK
4. koszaliński TAK TAK
5. łobeski NIE TAK
6. myśliborski TAK TAK
7. policki TAK TAK
8. sławieński TAK TAK
9. szczecinecki  NIE TAK
10. wałecki  NIE TAK
11. Powiat miasto Koszalin NIE TAK
12. Powiat miasto Świnoujście TAK TAK

Wnioski będzie można składać w jednej z kategorii tematycznej (zgodnie ze wskazaniem jw.):

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin