Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Część I

Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu wynosi odpowiednio: − do 100% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G1 określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, nie większej niż 15002 ; − do 70% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, w przedziale powyżej 1500 do 20002 ; − do 40% kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 20002 , b) Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego wnioskodawcy wynosi 80.000,00 zł; c) Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW oraz wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Część II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udziela dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie woj. zachodniopomorskiego. Środki na ten cel pochodzą wyłącznie z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie. 2. Maksymalny poziom dotacji może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350,00 zł netto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych oraz nie więcej niż 200,00 zł netto za transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów azbestowych; 3. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od aktualnej sytuacji finansowej WFOŚiGW w Szczecinie. 4. Kwota środków przeznaczonych w roku 2022 na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla przedsiębiorców wynosi 300.000,00 zł.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin