Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych wynosi 2.900.000,00 zł. Poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania na jedną jednostkę OSP wynosi 25.000,00 zł, przy czym dofinansowanie udzielone zostanie na 1 jednostkę z danej gminy. Wnioski o dofinansowanie mogą składać tylko jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu woj. zachodniopomorskiego, które otrzymają pozytywną opinię Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP stanowiącą załączniki nr 3 do Regulaminu (w przypadku braku struktur Zarządu Gminnego opinię zatwierdza Zarząd Oddziału Powiatowego).

Termin składania wniosków obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do sekretariatu Funduszu w formie papierowej lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do Biura Funduszu w Szczecinie lub Koszalinie.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • kancelaria@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin