Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej, tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt/zadanie – realizowane przez beneficjentów, dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, metodami dobranymi do celu i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców oraz efektywnych ekonomicznie. Można ubiegać się m in. na zadania:

• programy edukacyjne,
• kampanie edukacyjno-informacyjne,
• publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
• audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
• kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,
• seminaria, konferencje i sympozja, kongresy,
• studia podyplomowe,
• konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,
• budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej,
• multimedia o tematyce ekologicznej.

Zasięg realizacji zadań proponowanych do dofinansowania:

Część A
• minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to 3 gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego,
• preferowane będą zadania obejmujące obszar całego województwa zachodniopomorskiego dające możliwości dotarcia z przedsięwzięciem do jak najszerszej grupy odbiorców i uzyskania tym samym optymalnego efektu ekologicznego.

Część B
• minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to zasięg oddziaływania realizowanych projektów to teren 1 gminy województwa zachodniopomorskiego.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin