Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty ekologiczne oraz rzeczowe dotyczące wykonania całorocznych ogrodów edukacyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt/zadanie – realizowane przez beneficjentów, dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, oraz efektywnych ekonomicznie.
Można ubiegać się m in. na zadania:
• budowę lub modernizację i doposażenie całorocznych ogrodów edukacyjnych w elementy i materiały do edukacji ekologicznej,
• zakup elementów konstrukcyjnych ogrodów całorocznych,
• budowę ekologicznych info-kiosków,
• zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, wiat, ławek, bram wejściowych,
• budowę nawierzchni, ścieżek edukacyjnych,
• budowa rabat, miejsc do wysiewu nasion, ogrodów przyszkolnych, łąk kwietnych,
• tworzenie i odnowienie zieleni – nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia.

Zasięg realizacji zadań proponowanych do dofinansowania:
• minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to 1 gmina z terenu województwa zachodniopomorskiego,
• preferowane będą zadania/projekty dające możliwości dotarcia z przedsięwzięciem do jak najszerszej grupy odbiorców/społeczności lokalnych i uzyskania tym samym optymalnego efektu ekologicznego.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin