Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – III EDYCJA

W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

„PROGRAM REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dalej: Fundusz) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” (dalej: Program) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym (w tym w szczególności: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu), NFOŚiGW przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który będzie wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel przeznaczono w województwie zachodniopomorskim 2.001.438,80 zł w latach 2024–2025. WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym między innymi dla jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Termin naboru wniosków został wydłużony do dnia 14 czerwca 2024 r.

W ramach Programu można uzyskać dotacje w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, wyższy poziom dofinansowania do 95% przewidziany jest jedynie dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego. Przewidujemy możliwość dofinansowania w ramach programu projektów polegających na działaniach bezpośrednio i pośrednio trafiających do odbiorcy, takich jak: warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria, programy i kampanie edukacyjne, konkursy, filmy, spoty, audycje, wydawnictwa, pomoce dydaktyczne, infrastruktura służąca edukacji ekologicznej itp.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Warunki dofinansowania:

 1. Budżet na realizację programu wynosi 2.001.438,80 zł.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 000,00 zł.
 3. Minimalny zasięg projektu, czyli liczba osób, które wzięły w nim udział wynosi 5000 osóbw tym min. 500 osób w działaniach bezpośrednich.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin