Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowuje zadania z zakresu usuwania azbestu pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa, tj. przez firmy posiadające pozwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz rodzaj zadań
  do dofinansowania:
  a) Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami lub posiadaczami obiektów budowlanych
są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze obiektów budowlanych z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

 

Przedsiębiorcy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności składają wnioski w zakresie Części II niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • sekretariat@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin