Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Całkowity koszt Projektu Doradztwa Energetycznego został wyznaczony budżetem przewidzianym  w alokacji wskazanej w SZOOP, tj. w wysokości 30 000 000 mln euro, po jej przeliczeniu oszacowano na kwotę 128 974 901,28 PLN. Wszystkie koszty przewidziane w projekcie stanowią koszty kwalifikowane i będą ponoszone w okresie kwalifikowalności wydatków w  ramach POIiŚ 2014-2020, tj. w latach 2015-2023.

Budżet projektu w podziale na NFOŚiGW i Partnerów przedstawia się następująco:

Partner Wiodący 20 886 298,24 PLN,

Partner Wiodący – na rzecz woj. Mazowieckiego 11 685 778,58 PLN, 15 Partnerów 96 402 824,46 PLN,

Razem 128 974 901,28 PLN.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin