Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Zasady udzielania patronatu ekologicznego przez WFOŚiGW w Szczecinie

Aby ubiegać się o udzielenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie patronatu ekologicznego dla przedsięwzięcia należy:

 1. Wypełnić czytelnie wniosek z prośbą o udzielenie patronatu ekologicznego.
 2. Dostarczyć kompletny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek o udzielenie patronatu ekologicznego można:

– wysłać listownie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

– przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@wfos.szczecin.pl

– złożyć osobiście w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, pokój nr 1

Ogólne warunki udzielania patronatu ekologicznego przez WFOŚiGW w Szczecinie:

– Złożenie kompletnego wniosku nie oznacza automatycznego przyznania patronatu ekologicznego WFOŚiGW w Szczecinie.

– Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub odmowę udzielenia patronatu ekologicznego.

– Objęcie przedsięwzięcia patronatem ekologicznym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia, ani osobistego udziału w wydarzeniu przedstawiciela WFOŚiGW w Szczecinie.

– O patronat ekologiczny WFOŚiGW w Szczecinie mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

– W przypadku przedsięwzięć o mniejszym zasięgu, WFOŚiGW w Szczecinie może podjąć decyzję o wsparciu rzeczowym (sponsoringu) wydarzenia bez przyznawania patronatu ekologicznego.

Obowiązki Organizatora przedsięwzięcia, któremu przyznano patronat ekologiczny WFOŚiGW w Szczecinie:

 1. Dostarczenia zaproszenia na wydarzenie dla Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.
 2. Zamieszczenia logotypu patronatu ekologicznego WFOŚiGW w Szczecinie oraz informacji o patronacie ekologicznym we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących przedsięwzięcia.
 3. Oznaczenia WFOŚiGW w Szczecinie w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących przedsięwzięcia w mediach społecznościowych: facebook.com, twitter.com i instagram.com.
 4. Umieszczenia na stronie internetowej Organizatora linku do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wfos.szczecin.pl.
 5. Przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres promocja@wfos.szczecin.pl, co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Odebranie patronatu ekologicznego WFOŚiGW w Szczecinie może nastąpić w przypadku:

– prowadzenia przez Organizatora lub uczestnika wydarzenia działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich WFOŚiGW w Szczecinie;

– lobbingowego charakteru wydarzenia.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • sekretariat@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin