Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

EkoOgród i Fundusz Ekologii z możliwością składania wniosków

15.09.23

13 września 2023 w Koszalińskim Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Marek Subocz Prezes Zarządu w obecności Czesława Hoca Posła na Sejm RP ogłosił nabór wniosków w dwóch nowych programach.

– Przeznaczamy środki finansowe na powstanie szkolnych ogrodów edukacyjnych, w których dzieci i młodzież będą mogły poznawać rośliny, oglądać ich wzrost. Pozwoli to na naukę poprzez obserwację. Zaangażuje też uczniów w aktywne poznawanie roślin, a tym samym naukę o ekologii- mówił Marek Subocz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie zachęcając do składania wniosków w ogłoszonych programach.

Szkolny EkoOgród to program, którego budżet programu wynosi 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł. Przedszkola i szkoły podstawowe z naszego województwa mogą w nim otrzymać dofinansowanie 90% kosztów kwalifikowanych na powstanie przy placówkach całorocznych ogrodów edukacyjnych/dydaktycznych.

Środki można przeznaczyć na:

▪️budowę lub modernizację i doposażenie całorocznych ogrodów edukacyjnych w elementy i materiały do edukacji ekologicznej,

▪️zakup elementów konstrukcyjnych ogrodów całorocznych,

▪️budowę ekologicznych info-kiosków,

▪️zakup małej architektury w tym: tablic informacyjnych, wiat, ławek, bram wejściowych,

▪️budowę nawierzchni, ścieżek edukacyjnych,

▪️budowę rabat, miejsc do wysiewu nasion, ogrodów przyszkolnych, łąk kwietnych,

▪️tworzenie i odnowienie zieleni – nasadzenia roślin wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia.

Wnioski na środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można również składać w Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2)

Fundusz Ekologii. Budżet programu wynosi 1 mln zł. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą otrzymać 8 tys. zł na działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, np.:

▪️ szkolenia,

▪️ warsztaty,

▪️happeningi ekologiczne,

▪️wydarzenia plenerowe,

▪️koszty ich organizacji: wynajem sprzętu, sceno techniki, honoraria dla prowadzących, zakup materiałów na warsztaty, zakup nagród rzeczowych, materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Dodatkowo w związku z dużym zainteresowaniem wznowiony został nabór wniosków w programie Edukacja Ekologiczna w województwie zachodniopomorskim. Zwiększony budżet wynosi 3️ mln 500 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na:

▪️programy edukacyjne,

▪️kampanie edukacyjno-informacyjne,

▪️publikacje,

▪️wydawnictwa o tematyce ekologicznej,

▪️audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,

▪️kursy,

▪️szkolenia,

▪️warsztaty,

▪️prelekcje,

▪️seminaria,

▪️konferencje i sympozja,

▪️kongresy,

▪️studia podyplomowe,

▪️konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,

▪️budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin