Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Nabór wniosków w Programie Priorytetowym „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

08.05.24

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który jest wdrażany wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel przeznaczono w województwie zachodniopomorskim 2.001.438,80 zł w latach 2024–2025.  

Kto może złożyć wniosek?

▪️ jednostki samorządu terytorialnego,

▪️ związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

▪️ samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne,

▪️ podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe,

▪️inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie przez Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie:

– ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody,

-udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego,

-systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,

-kultury,

-pomocy społecznej

 Na co?

 • programy edukacyjne,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne,
 • publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
 • audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
 • kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,
 • seminaria, konferencje, sympozja, kongresy,
 • konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu wojewódzkim,
 • infrastruktura służąca edukacji ekologicznej,
 • pomoce dydaktyczne,
 • multimedia o tematyce ekologicznej.

Wnioski należy składać w jednej z kategorii tematycznej:

 1. Efektywność energetyczna/OZE;
 2. Niskoemisyjny transport;
 3. Przeciwdziałanie emisjom;
 4. Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna.

Termin składania wniosków: od 22 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.

 

Projekty inwestycyjne mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych projektu lub do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego.

 

Projekty nieinwestycyjnie (np.: programy edukacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje, imprezy ekologiczne, wydawnictwa, publikacje, audycje) mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych projektu lub do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150.000,00 zł.

Informacje o programie: https://wfos.szczecin.pl/programy/regionalne-wsparcie-edukacji-ekologicznej

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin