Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim

22.04.24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa zachodniopomorskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 25 160,0000 MWh/rok;
 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych:

– wartość bazowa 11 460,0000 ton równoważnika CO2/rok,

– wartość docelowa 3 020,0000 tony równoważnika CO2/rok;

 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:

– wartość bazowa 1 530,0000 ton równoważnika CO2/rok,

– wartość docelowa 390,0000 tony równoważnika CO2/rok.

 • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:

– wartość bazowa 44 580,0000 MWh/rok

– wartość docelowa 18 180,0000 MWh/rok

 • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:

– wartość bazowa 0 szt.

– wartość docelowa  2,0000 szt.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 126 000 000 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 126 000 00 zł

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin