Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Rusza nabór wniosków w programie „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”

19.05.23

Na realizację programu w województwie zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na lata 2023-2025 przeznaczonych jest 3 mln zł.
 

Cele programu

Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry. A tym samym przyczynią się do lepszego zarządzania żywymi zasobami rzeki oraz lepszej ich ochrony.
 
Nabór obejmuje zadania z zakresu odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej Odry, w szczególności:

 • zarybianie materiałem zarybieniowym rzeki Odry zgodnie z aktualnymi operatami

rybackimi,

 • restytucję i reintrodukcję gatunków cennych i zagrożonych,
 • przywracanie stanu pierwotnego struktury populacji ryb oraz odbudowę walorów przyrodniczych wód rzeki Odry,
 • inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności.

 
Budżet

Zaplanowana alokacja środków dotacyjnych na realizację projektów zakresu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” na lata 2023-2025. wynosi 3.000.000,00 zł.

 Alokacja środków do wykorzystania w ramach Programu w poszczególnych latach wynosi:

w roku 2023 – 1.000.000,00 zł

w roku 2024 – 1.000.000,00 zł

w roku 2025 – 1.000.000,00 zł

Wnioski

 Nabór wniosków w poszczególnych latach ma charakter ciągły poczynając:

 • w roku 2023 od dnia 19 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 • w roku 2024 od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 • w roku 2025 od dnia 02 stycznia 2025 r. do dnia 31 marca 2025 r.

lub do czasu rozdysponowania puli środków przeznaczonych w planie finansowym Funduszu na dofinansowanie zadań z zakresu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” na lata 2023-2025.

Uprawnieni do składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 1. uprawnieni do rybactwa (zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym),
 2. instytuty badawcze, uczelnie, fundacje, uznane organizacje producentów ryb lub organizacje społeczne, w ramach programu badawczego lub programu ochrony i odbudowy zasobów ryb w porozumieniu z uprawnionym do rybactwa,
 3. organy administracji publicznej, we współpracy z uprawnionym do rybactwa, instytutem badawczym, uczelnią, fundacją, uznaną organizacją producentów ryb lub organizacją społeczną, jeżeli utrzymanie, odtwarzanie lub poprawa stanu zasobów ryb należy do zadań organu administracji publicznej lub wynika z działań określonych w programie ochrony i odbudowy zasobów ryb,
 4. dyrektorzy parków narodowych w celu wykonania ochrony ryb na wodach parku narodowego.

Wnioski o dofinansowanie można składać bezpośrednio w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesyłać na adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin