Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Trwa nabór wniosków w Programie Edukacja Ekologiczna

14.03.24

Celem ogłoszonego naboru wniosków jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej, tj. posiadających opracowany spójny, logiczny, poprawny pod względem merytorycznym projekt/zadanie – realizowane przez beneficjentów, dysponujących zespołem osób o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, metodami dobranymi do celu i prawidłowo zdefiniowanej grupy odbiorców oraz efektywnych ekonomicznie.

Kto może złożyć wniosek?
jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne, podmioty mające status organizacji pożytku publicznego, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), inne jednostki organizacyjne, jeżeli dofinansowanie przez Fundusz związane jest z prowadzoną przez nie działalnością w zakresie: ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody, udzielania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i lecznictwa uzdrowiskowego, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, kultury, pomocy społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• programy edukacyjne,
• kampanie edukacyjno-informacyjne,
• publikacje, wydawnictwa o tematyce ekologicznej,
• audycje o tematyce zrównoważonego rozwoju i ekologii,
• kursy, szkolenia, warsztaty, prelekcje,
• seminaria, konferencje i sympozja, kongresy,
• studia podyplomowe,
• konkursy propagujące wiedzę ekologiczną o zasięgu ponadlokalnym,
• budowę, modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, izb edukacyjnych i szkół w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej,
• multimedia o tematyce ekologicznej.

Dofinansowanie obejmuje na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne w formie dotacji lub pożyczki, których wysokość zależy do zasięgu (część A i B).
Minimalna wartość projektu, zarówno w części A i B musi wynosić co najmniej 5.000,00 zł.

Zasięg realizacji zadań proponowanych do dofinansowania:

Część A
• minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to 3 gminy z terenu województwa zachodniopomorskiego,
• preferowane będą zadania obejmujące obszar całego województwa zachodniopomorskiego dające możliwości dotarcia z przedsięwzięciem do jak najszerszej grupy odbiorców i uzyskania tym samym optymalnego efektu ekologicznego.

Część B
• minimalny zasięg oddziaływania realizowanych przedsięwzięć to zasięg oddziaływania realizowanych projektów to teren 1 gminy województwa zachodniopomorskiego.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • kancelaria@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin