'; ?> 14 kilometrów nowych wodociągów i kanalizacji w Drawsku - aktualności

aktualności

14 kilometrów nowych wodociągów i kanalizacji w Drawsku

drawsko-03.jpg

Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie i Oleszno: te miejscowości - dzięki prawie 600 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – połączy nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie i Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński podpisali dziś umowę dofinansowania.

Inwestycja zakłada budowę ponad 4,3 km sieci wodociągowej, 2,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 7,1 km kanalizacji tłocznej, a także 7 przepompowni, z których ścieki trafią do oczyszczalni w Drawsku Pomorskim. Do nowej sieci zostanie podłączonych prawie 300 mieszkańców, którzy będą mieli dostęp do lepszej jakości wody. Efekt ekologiczny to redukcja zanieczyszczeń, a prace potrwają do sierpnia 2023 roku – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu.

Fundusz przyznał dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości prawie 600 tys. zł. Koszt inwestycji to prawie 12 mln zł, w tym 11,3 mln zł – z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Data publikacji 2022-12-15 15:00 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-12-15 11:44 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki