'; ?> Fotowoltaika w PUM-ie już przynosi wymierne korzyści - aktualności

aktualności

Fotowoltaika w PUM-ie już przynosi wymierne korzyści

fotowoltaika-pum-2-ok2ok.jpg

Od stycznia do września br. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wyprodukował dodatkowe 145 tys. kWh energii elektrycznej, co pozwoliło zmniejszyć emisję szkodliwego dla zdrowia gazu CO₂ aż o 110 ton oraz zaoszczędzić w rachunkach za prąd już 103 tys. zł. To efekt uruchomienia na początku roku paneli fotowoltaicznych na dachach trzech domów studenckich PUM przy ul. Dunikowskiego w Szczecinie. Montaż paneli – dotacją i pożyczką na prawie 760 tys. zł – dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- Trzy domy studenckie PUMu–dzięki wsparciu Funduszu–są zasilane zieloną energią, a efekty są korzystne nie tylko dla budżetu uczelni, ale i środowiska. Panele rocznie produkują ponad 140 MWh czystej, zielonej energii, a to atmosfery nie trafia prawie 120 ton dwutlenku węgla. Wszyscy chcemy oddychać dobrej jakości powietrzem, dlatego cieszy inicjatywa Uniwersytetu, który inwestuje w odnawialne źródła energii - mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. W briefingu prasowym dotyczącym inwestycji wzięli udział także: Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik, Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński i Kanclerz PUM Krzysztof Goralski.

Instalację wykonała szczecińska firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym w formule zaprojektuj i wybuduj. Są to 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp każda. Koszt zadania wyniósł 778,7 tys. zł brutto, z czego 97,6% środków finansowych pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (w formie dotacji oraz pożyczki: po 379 958,40 zł).

Prąd ze słońca nie tylko dla akademików

To kolejna proekologiczna inwestycja uczelni. W PUM-ie działa już bowiem 6 instalacji fotowoltaicznych na 5 budynkach o łącznej mocy 270 kWp. Są to budynki domów studenckich oraz obiekt Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PUM, a także budynek Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 PUM. Łącznie PUM w swoich obiektach od początku roku wyprodukował ponad 239 MWh. Kolejne inwestycje są w toku. Na etapie podpisywania umów na zaprojektowanie i montaż instalacji są dwie o łącznej mocy 100 kWp – na budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM przy ul. Żołnierskiej oraz na budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM. Dodatkowo uniwersytet ogłosił postępowania przetargowe na kolejne 4 instalacje na 4 obiektach o łącznej mocy 180 kWp. Będą to Wydział Nauk o Zdrowiu PUM przy ul. Broniewskiego, Biblioteka Główna PUM, Centrum Symulacji Medycznych PUM oraz Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 2 PUM. W 2023 roku dodatkowo zaplanowane jest zaprojektowanie a następnie budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach PUM zlokalizowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM.

500 zł za 2000 km e-samochodem

Działania proekologiczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nie ograniczają się tylko do inwestycji fotowoltaicznych. Przykładem proekologicznej postawy uczelni jest zakup w pełni elektrycznego samochodu służbowego, służącego PUM-owi do działalności gospodarczej, ochrony i utrzymania porządku. 50% wartości pojazdu, w kwocie 109,9 tys. zł, sfinansowane zostało przez WFOŚiGW w Szczecinie. Eksploatacja pojazdu już wpływa na poprawę efektywności działalności uczelni–koszt przejechanych 2053 km, począwszy od zakupu, wyniósł tylko 500,53 zł brutto.

Inwestycje w środowisko

Kolejnym przykładem jest zasilanie w ciepło i chłód z odnawialnych źródeł energii nowowybudowanego budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3. Dzieje się to za pomocą 4 pomp ciepła z wymiennikami gruntowymi w postaci 42 odwiertów na głębokość 200 m każdy. Inwestycja została zrealizowana przy dofinansowaniu Ministerstwo Edukacji i Nauki. Władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego promują także „miękkie” postawy proekologiczne wśród studentów i pracowników. Wydawać by się mogło że drobnym, ale jednak znaczącym działaniem było zrezygnowanie z koszy na śmieci w pomieszczeniach administracyjnych na rzecz wspólnych pojemników na śmieci umieszczonych w korytarzach z jednoczesną segregacją odpadów. Wszystkie obiekty PUM zostały także zoptymalizowane pod względem energetycznym. Zastosowano w pomieszczeniach biurowych i wspólnych tryb oszczędnościowy – tzn. tam, gdzie było to możliwe ograniczono pobór mocy cieplnej na węzłach ciepłowniczych, a także zmniejszono liczbę odbiorników energii elektrycznej (np. świetlówki na korytarzach). W dalszym ciągu kontynuowana będzie kampania edukująca społeczność akademicką, by korzystając z mediów – prądu, ciepła, wody, śmieci – czyniła to rozważnie, w poszanowaniu środowiska naturalnego oraz w celu optymalizowania kosztów za ich zużycie.

Data publikacji 2022-11-04 14:39 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2022-11-04 14:43 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki