'; ?> Fundusz współtworzy Zachodniopomorską Dolinę Wodorową - aktualności

aktualności

Fundusz współtworzy Zachodniopomorską Dolinę Wodorową

wodor-01.jpg

Budowa niskoemisyjnego systemu energetycznego, bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, a także zmniejszenie oddziaływania sektora energii na środowisko przy wykorzystaniu wodoru – to powody planowanego utworzenia Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - w obecności m.in. Anny Moskwy – Minister Klimatu i Środowiska, Małgorzaty Golińskiej i Ireneusza Zyski – Wiceministrów Klimatu i Środowiska, Pawła Mirowskiego – Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zbigniewa Boguckiego – Wojewody Zachodniopomorskiego – razem z przedstawicielami firm, uczelni wyższych i instytucji podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej.

- Fundusz zaangażuje się w utworzenie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, opartej na produkcji i wykorzystaniu zero- i niskoemisyjnego wodoru, którego rola w gospodarce wzrasta. Szczególnie należy zauważyć jego potencjał w dekarbonizacji przemysłu i transportu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest jednym z sygnatariuszy listu, którego intencją jest współpraca między instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, a światem nauki i biznesu – w celu wymiany wiedzy i doświadczeń niezbędnych do wykorzystania wodoru w gospodarce – mówi Marek Subocz
– Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Sygnatariuszami – oprócz WFOŚiGW w Szczecinie – są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Grupa Azoty SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Polyolefins, Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o., Enea SA, Enea Operator, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński i Politechnika Morska w Szczecinie.

Podmioty, zaangażowane w tworzenie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, będą prowadzić prace naukowo-badawcze, inwestycyjne i wdrożeniowe na rzecz wykorzystania wodoru między innymi w transporcie lądowym i wodnym, energetyce, zielonej chemii i gospodarce komunalnej. Efektem działań Zespołu, który powstanie w ramach współpracy, ma być też kooperacja z sektorem nauki m.in. poprzez tworzenie klas patronackich i organizowanie studiów w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej; a także współpraca na rzecz stworzenia modelu wykorzystywania wodoru i wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Data publikacji 2022-11-28 15:12 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-11-28 15:12 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki