'; ?> Szkoła Podstawowa w Łubowie ma nowoczesną Eko-Pracownię - aktualności

aktualności

Szkoła Podstawowa w Łubowie ma nowoczesną Eko-Pracownię

goscino-01.jpg Fot.: SP w Łubowie

Przyrody, ekologii, geografii, biologii, chemii i fizyki łatwiej i przyjemniej uczyć się w nowoczesnej sali, która powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Marek Subocz – Prezes Zarządu Funduszu – otworzył Eko-Pracownię w Szkole Podstawowej w Łubowie w gminie Borne Sulinowo.

Pracownia mieści się na I piętrze, w klasie o powierzchni prawie 50 m2. W środku pojawiły się m.in. nowe meble i kosze do segregacji odpadów, przyrządy do prowadzenia doświadczeń oraz pomoce naukowe. To wszystko dla ponad 120 dzieci, które uczą się w szkole w Łubowie. Stworzenie Eko-Pracowni kosztowało 36 tys. zł, w tym 32 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Eko-Pracownia dofinansowuje m.in. modernizację i doposażenie pracowni edukacyjnych w szkołach podstawowych i średnich w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych i wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe. Z nowoczesnych sal korzystają już uczniowie m.in. z Koszalina, Bierzwnika i Węgorzyna. Dzięki wsparciu Funduszu w wysokości 575 tys. zł w tym roku powstanie łącznie 13 Eko-Pracowni.

Data publikacji 2022-12-12 08:29 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki