'; ?> Węgorzyno z Eko-Pracownią - aktualności

aktualności

Węgorzyno z Eko-Pracownią

wegorzyno-01.jpg

Mikroskopy, model Ziemi i DNA, a także przyrządy, wyjaśniające działanie energii słonecznej i ogniw wodorowych – pomogą w nauce uczniom Szkoły Podstawowej w Węgorzynie. Dziś – z udziałem Marka Subocza – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – została otwarta nowa Eko-Pracownia.

- Fundusz tworzy uczniom z Węgorzyna atrakcyjną przestrzeń do nauki przyrody, biologii, fizyki i chemii, by zwiększyć wiedzę na temat ochrony środowiska, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, prawidłowej segregacji śmieci i zbierania surowców wtórnych – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Dzięki wsparciu Funduszu klasa została wyremontowana. Pojawił się także nowy sprzęt, w tym interaktywna tablica, laptop, projektor, aparat fotograficzny, mikroskopy, modele słońca, Ziemi i księżyca, zestawy prezentujące budowę atomu i działanie odnawialnych źródeł energii oraz nowe meble. To wszystko dzięki dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości prawie 50 tys. zł.

W tym roku na realizację programu Eko-Pracownia WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczył łącznie ponad 575 tys. zł. Dzięki tym środkom w szkołach podstawowych i średnich m.in. w Kołobrzegu, Koszalinie, Szczecinku, Sianowie i Wałczu powstało 13 pracowni. Program Eko-Pracownia umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie dotacji do 50 tys. złotych (90% kosztów) m.in. na modernizację i doposażenie pracowni edukacyjnych w sprzęt i materiały do edukacji ekologicznej, zakup pomocy naukowych niezbędnych na lekcjach przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki; wyposażenia, w tym komputerów i mebli, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, a także prace remontowe: m.in. modernizację oświetlenia oraz instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.

Data publikacji 2022-11-30 15:03 Wprowadził(a) Konrad Czarnecki