'; ?> program "Czyste Powietrze" - porozumienia z gminami

program "Czyste Powietrze" - porozumienia z gminami

Kontynuujemy wsparcie dla gmin!
Do programu „Czyste Powietrze” zachęcamy wszystkie bez wyjątku gminy w Polsce.

Dotychczas wskazany termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach, który upływa z dniem 30 września zostanie przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

Obecnie zwiększono kwotę za prowadzenie punktu konsultacyjno-finansowego do 35 tys. zł. Pozytywne zmiany dotyczą również zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego z wfosigw. Są to m.in. uproszczenia sposobu rozliczania i wypłacania środków finansowych, a także większa przejrzystość zasad realizacji działań wspierających mieszkańców w procesie aplikacji i rozliczenia inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest tylko pisemne zgłoszenie samorządu do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego porozumienia. Wzory dokumentów, które można składać do wfośigw dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/ w materiałach „do pobrania”.

Obecnie w programie „Czyste Powietrze” jest już ponad 83% gmin. Udział gminy w programie „Czyste Powietrze” przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne jej gospodarstw domowych! Efektywne energetycznie budynki to gwarancja zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię nawet do 70% stanu zastanego, to korzyść nie tylko środowiskowa ale i wymierna dla budżetów domowych.

Zaangażowanie się gmin w promocję i budowanie przekonania o potrzebie termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródła ciepła oraz pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie przyniesie nie tylko wymierne korzyści w postaci zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego, ale również, poprawę jakości powietrza, poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców. Zapraszamy wszystkie gminy, którym „leży na sercu” dobrostan swoich mieszkańców!

 

Link do pobrania:

Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan (narastająco) na dzień 31.12.2022r.

 

 

 

Lista Gmin, które zawarły dotychczas porozumienie: