'; ?> dokumenty i pliki do pobrania - dokumenty rozliczeniowe

dokumenty i pliki do pobrania - dokumenty rozliczeniowe

Wszelkie problemy związane z obsługą wniosków, załączników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres webmaster@wfos.szczecin.pl

W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załącznika (w nagłówku powinien znajdować się numer i opis pola, a załącznik powinien być wymieniony w formularzu wniosku o dofinansowanie w dziale D. Spis dokumentów dołączonych do wniosku).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady rozliczania kosztu całkowitego zadań współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie. Beneficjent zobowiązany jest dodatkowo wypełnić i złożyć "Oświadczenie o podatku VAT" - formularz do pobrania poniżej.

Od 30 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy wzór rozliczenia kosztu całkowitego zadania.

Pliki do pobrania
  1. xls Druk rozliczenia transzy Rozmiar pliku 29.7 KB Data dodania 2019-05-05 18:11
  2. xls Rozliczenie kosztu całkowitego zadania Rozmiar pliku 29.7 KB Data dodania 2019-05-05 18:11
  3. pdf Oświadczenie o podatku VAT Rozmiar pliku 1.95 MB Data dodania 2019-05-05 18:11
  4. xls Druk zapotrzebowania na środki Rozmiar pliku 29.7 KB Data dodania 2019-05-05 18:11
  5. xls Druk zapotrzebowania i rozliczenia - dopłaty do oprocentowania Rozmiar pliku 30.72 KB Data dodania 2019-05-05 18:11