'; ?> dokumenty i pliki do pobrania - wzory

dokumenty i pliki do pobrania - wzory

Wszelkie problemy związane z obsługą wniosków, załączników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres webmaster@wfos.szczecin.pl

W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załącznika (w nagłówku powinien znajdować się numer i opis pola, a załącznik powinien być wymieniony w formularzu wniosku o dofinansowanie w dziale D. Spis dokumentów dołączonych do wniosku).

Pliki do pobrania
  1. doc Wzór sprawozdania z osiągniętego efektu ekologicznego Rozmiar pliku 109.06 KB Data dodania 2019-05-05 18:15