'; ?> dokumenty i pliki do pobrania - załączniki do wniosków

dokumenty i pliki do pobrania - załączniki do wniosków

Wszelkie problemy związane z obsługą wniosków, załączników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres webmaster@wfos.szczecin.pl

W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załącznika (w nagłówku powinien znajdować się numer i opis pola, a załącznik powinien być wymieniony w formularzu wniosku o dofinansowanie w dziale D. Spis dokumentów dołączonych do wniosku).

Pliki do pobrania
 1. xls Załącznik nr 1 - Plan finansowania/płatności projektu Rozmiar pliku 26.62 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 2. xls Załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy Rozmiar pliku 35.84 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 3. xls Załącznik nr 3 - Planowane koszty i przychody w okresie realizacji i eksploatacji projektu Rozmiar pliku 28.16 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 4. xls Załącznik nr 4 - Preliminarz rzeczowo-finansowy Rozmiar pliku 30.72 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 5. xls Załącznik nr 5 - Rachunek zysków/strat dla przedsiębiorstwa w okresie dofinansowania - wariant porównawczy Rozmiar pliku 30.72 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 6. xls Załącznik nr 6 - Przepływy środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa w okresie dofinansowania Rozmiar pliku 30.72 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 7. xls Załącznik nr 7 - Prognoza bilansu dla przedsiębiorstwa w okresie dofinansowania Rozmiar pliku 30.21 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 8. xls Załącznik nr 8 - Planowane przepływy pieniężne z projektu w okresie dofinansowania Rozmiar pliku 31.23 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 9. doc Załącznik nr 9 - Oświadczenie do wniosku Rozmiar pliku 34.3 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 10. zip Załącznik nr 10 - Karty efektu ekologicznego Rozmiar pliku 1.18 MB Data dodania 2021-03-26 09:31
 11. xls Załącznik nr 11 - Harmonogram spłat rat kapitałowych Rozmiar pliku 30.21 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 12. docx Załącznik nr 12 - Oświadczenie prace termomodernizacyjne Rozmiar pliku 15.34 KB Data dodania 2021-03-26 09:33
 13. zip Załączniki 1-12 (pakiet) Rozmiar pliku 1.29 MB Data dodania 2021-03-26 09:39
 14. xls Harmonogram rzeczowo-finansowy dla wniosków azbestowych Rozmiar pliku 26.11 KB Data dodania 2019-05-05 18:05
 15. pdf Katalog kosztów/wydatków kwalifikowalnych - termomodernizacja Rozmiar pliku 360.3 KB Data dodania 2019-05-05 18:05