'; ?> dokumenty i pliki do pobrania - załączniki dotyczące pomocy publicznej

dokumenty i pliki do pobrania - załączniki dotyczące pomocy publicznej

Wszelkie problemy związane z obsługą wniosków, załączników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres webmaster@wfos.szczecin.pl

W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załącznika (w nagłówku powinien znajdować się numer i opis pola, a załącznik powinien być wymieniony w formularzu wniosku o dofinansowanie w dziale D. Spis dokumentów dołączonych do wniosku).

Pliki do pobrania
  1. xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Rozmiar pliku 146.43 KB Data dodania 2019-05-05 18:14
  2. doc Oświadczenie o pomocy de minimis Rozmiar pliku 37.89 KB Data dodania 2019-05-05 18:14
  3. xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż pomoc de minimis Rozmiar pliku 157.18 KB Data dodania 2019-05-05 18:14
  4. doc Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy Rozmiar pliku 24.58 KB Data dodania 2019-05-05 18:14