Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Konkurs dla dzieci – „Świeć przykładem, nie odpadem”

11.08.23

Wojewódzki Fundusz Ochroni Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza dzieci do udziału w konkursie promującym kampanię informacyjną „Świeć przykładem, nie odpadem”.

Celem konkursu Świeć przykładem, nie odpadem!” jest:
– promowanie i popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ochrony środowiska;
– zainteresowanie odbiorców tematyką ochrony środowiska i świadomością ekologiczną;
– zwrócenie uwagi na prawidłowe nawyki wynikające ze świadomości ekologicznej;
– utrwalanie przestrzegania zasad ochrony przyrody i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska;
– zwiększenie świadomości działań ekologicznych, które powinien wykonywać każdy z nas;
– kształtowanie umiejętności opowiadania o temacie ochrony środowiska poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy ilustrującej najciekawszą przygodę, bohaterów kampanii informacyjnej, Agatki i Janka. W historii musi pojawić się nawiązanie do wynikającego z postawy ekologicznej sprzątania po sobie śmieci, po aktywności na świeżym powietrzu. Pracę można wykonać w dowolnej formie (np. komiks, kolaż obrazów lub zdjęć, ilustrowane opowiadanie). Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
1) 6 – 7 lat,
2) 8 – 9 lat,
3) 10 – 14 lat.

Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana przez Prezesa WFOŚGW w Szczecinie.

Kryteria oceny prac konkursowych:
– zgodność pracy z tematem oraz trafność i jasność przekazu,
– oryginalność ujęcia tematyki,
– ciekawa fabuła,
– spójna narracja,
– staranność wykonania,
– atrakcyjność wizualna.

Termin nadsyłania prac: 31 sierpnia 2023 roku.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin