'; ?> konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej

konkursy i nabory wniosków - ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Cel programu:
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Terminy składania wniosków:
Termin składania wniosków: od 01.07.2019 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Rodzaje przedsięwzięć:
Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Wysokość dofinansowania:
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki:
Zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%.

Umorzenie:

  • w przypadku, gdy wartość wskaźnika G  jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych,
  • w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest większa lub równa 1200 w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 4855139
Biuro Koszalin – 94 3467227

Pliki do pobrania
  1. pdf Regulamin naboru wniosków Rozmiar pliku 453.68 KB Data dodania 2021-01-07 14:54
  2. pdf Wniosek o dofinansowanie zadania Rozmiar pliku 986.17 KB Data dodania 2021-01-07 14:54
  3. zip Karta efektu ekologicznego Rozmiar pliku 1.09 MB Data dodania 2021-01-07 14:54