'; ?> program pożyczek dla osób fizycznych - o programie

program pożyczek dla osób fizycznych - o programie

Program Pożyczek dla Osób Fizycznych – nabór wniosków od 01.04.2021 r.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji Programu Pożyczek dla Osób Fizycznych 2021 na inwestycje
z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby.

Alokacja środków w Programie wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

Nabór ma charakter ciągły i trwa od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. lub do wyczerpania środków.

Szczegółowych informacji bezpośrednio udzielają pracownicy Zespołu ds. Osób Fizycznych w Szczecinie (ul. Waryńskiego 17), w Koszalinie (ul. Zwycięstwa 111) oraz w Szczecinku (Plac Wolności 8).

Zapraszamy do składania wniosków od 01.04.2021 r.