Strona
główna
O funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
Konkursy
Kontakt

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że z dniem 05.05.2023 r. wznawia udzielanie wsparcia w postaci pożyczek i pożyczek pomostowych dla przedsiębiorców. Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 20.04.2023 r. podwyższono oprocentowanie pożyczek do wysokości 0,7 stopy redyskonta weksli oraz dokonano likwidacji umorzeń dla wszystkich podmiotów niewymienionych w § 17 ust. 1 Zasad.

Tym samym traci moc komunikat z dnia 29.03.2023 r. informujący o wstrzymaniu do odwołania przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia w formie pożyczek i pożyczek pomostowych dla przedsiębiorców

Pomoc finansowa ze środków Funduszu odbywa się w formach:

 1. oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek pomostowych,
 2. dotacji, w tym:  dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
 3. przekazania środków dla państwowych jednostek budżetowych,
 4. nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania środków zawarte zostały w zakładkach od 1 do 5. Przyjmowanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, z wyłączeniem naborów regulaminowych.

 1. lista przedsięwzięć priorytetowych
 2. kryteria wyboru przedsięwzięć
 3. zasady udzielania pomocy finansowej
 4. zasady udzielania pomocy finansowej w okresie epidemii COVID-19
 5. dokumenty i pliki do pobrania
  1. wnioski
  2. załączniki do wniosków
  3. dokumenty rozliczeniowe
  4. dokumenty dotyczące pomocy publicznej
  5. wzory
 6. zasady oznakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • sekretariat@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin