Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

Azbest do likwidacji – ze wsparciem Funduszu

14.04.23

Ponad 1,2 mln zł dla niemal 70 zachodniopomorskich gmin na usunięcie rakotwórczego azbestu. Marek Subocz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił listę samorządów, które otrzymają dotacje na likwidację groźnego materiału.

To gminy z całego regionu, m.in. Barwice, Świdwin, Grzmiąca, Tuczno, Krzęcin, Dobra, Stargard, Brojce, Płoty i Marianowo. – Wsparcie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych wynosi dla samorządów od 40 nawet do 100% – w zależności od wskaźnika dochodów w przeliczeniu na mieszkańca. Maksymalny poziom dotacji to 80 tys. zł – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Przedsiębiorcy, dla których nabór wniosków jeszcze trwa, mogą liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów. Szkodliwa substancja będzie usuwana z obiektów, które należą do osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorców, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Prace przy likwidacji groźnego dla zdrowia materiału muszą zostać zakończone do połowy października, a środki wypłacone – do połowy listopada.

W latach 2021-2023 WFOŚiGW w Szczecinie dofinansował usuwanie azbestu przez samorządy dotacjami w łącznej wysokości prawie 3,8 mln zł. W ciągu tych trzech lat gminy złożyły do Funduszu 219 wniosków o dofinansowanie.

Azbest to materiał, stosowany przed laty w budownictwie – między innymi pokryciach dachowych. Pękając i korodując, uwalnia włókna, które mogą trafić do płuc, powodując pylicę azbestową. Skutki szkodliwości azbestu nie muszą być natychmiastowe – jego rakotwórcze działanie u człowieka może się ujawnić nawet po kilkudziesięciu latach.

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

  • Biuro Szczecin
  • ul. Solskiego 3
  • 71-323 Szczecin
  • tel: 91 48-55-100
  • fax: 91 48-55-101
  • sekretariat@wfos.szczecin.pl
  •  
  • Godziny urzędowania:
  • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin