Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

„Fundusz Ekologii” – wydłużenie terminu naboru wniosków

05.03.24

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu Wnioskodawców realizacją projektów w ramach naboru wniosków w trybie ciągłym w Programie Priorytetowym „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii” Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanowił wydłużyć termin naboru wniosków do dnia 31 marca 2024 r.

Budżet programu wynosi 1 mln zł. Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą otrzymać 8 tys. zł na działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, np.:

 • szkolenia,
 • warsztaty,
 • happeningi ekologiczne,
 • wydarzenia plenerowe,
 • koszty ich organizacji: wynajem sprzętu, sceno techniki, honoraria dla prowadzących, zakup materiałów na warsztaty, zakup nagród rzeczowych, materiałów informacyjnych
  i promocyjnych.

Dofinansowaniu podlegają działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.

Katalog kosztów kwalifikowanych wydarzenia edukacyjnego:

 • wynajem sprzętu, sceny,
 • nagłośnienie,
 • honorarium dla osoby prowadzącej,
 • honoraria dla animatorów prowadzących warsztaty,
 • koszty spektaklu/występu o tematyce wskazanej w Programie,
 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów,
 • zakup nagród rzeczowych w konkursach,
 • poczęstunek dla uczestników wydarzenia (do 10 zł/os. nie więcej niż 1.000,00 zł),
 • zewnętrzne koszty techniczne wydania publikacji i produkcji filmów,
 • koszty informacji i promocji przedsięwzięcia,
 • materiały promocyjno-informacyjne (gadżety),
 • inne koszty niezbędne do realizacji zadania, każdorazowo zaakceptowane przez Zarząd.

Uwaga: wniosek wraz z kompletem załączników formalnych i merytorycznych, należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive), zapisany w pliku umożliwiającym edycję danych.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce programu Fundusz Ekologii

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin