Strona
główna
Oferta
O Funduszu
Aktualności
Pliki do
pobrania
Media
BIP
Konkursy
Kontakt

„Fundusz Ekologii” – wydłużenie terminu naboru wniosków oraz kwalifikowalności kosztów

28.03.24

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu Wnioskodawców realizacją projektów w ramach naboru wniosków w trybie ciągłym w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii” Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanowił wydłużyć termin naboru wniosków do dnia 30 kwietnia 2024 r.  Dodatkowo przedłużony został okres kwalifikowalności kosztów do 30 września 2024 r. Oznacza to, że do tej daty można ponosić koszty organizacji wydarzenia objętego dofinansowaniem.

Budżet programu wynosi 200.000,00 zł.

Przypominamy publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą otrzymać 8 tys. zł, czyli 100% kosztów kwalifikowanych, na działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, np.:

 • szkolenia,
 • warsztaty,
 • happeningi ekologiczne,
 • wydarzenia plenerowe,
 • koszty ich organizacji: wynajem sprzętu, sceno techniki, honoraria dla prowadzących, zakup materiałów na warsztaty, zakup nagród rzeczowych, materiałów informacyjnych
  i promocyjnych.

Dofinansowaniu podlegają działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.

Program pozwala sfinansować w ramach wydarzenia edukacyjnego (katalog kosztów kwalifikowanych):

 • wynajem sprzętu, sceny,
 • nagłośnienie,
 • honorarium dla osoby prowadzącej,
 • honoraria dla animatorów prowadzących warsztaty,
 • koszty spektaklu/występu o tematyce wskazanej w Programie,
 • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów,
 • zakup nagród rzeczowych w konkursach,
 • poczęstunek dla uczestników wydarzenia (do 10 zł/os. nie więcej niż 1.000,00 zł),
 • zewnętrzne koszty techniczne wydania publikacji i produkcji filmów,
 • koszty informacji i promocji przedsięwzięcia,
 • materiały promocyjno-informacyjne (gadżety),
 • inne koszty niezbędne do realizacji zadania, każdorazowo zaakceptowane przez Zarząd.

Uwaga: wniosek wraz z kompletem załączników formalnych i merytorycznych, należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na nośniku pendrive), zapisany w pliku umożliwiającym edycję danych.

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce programu Fundusz Ekologii

COPYRIGHT Ⓒ 2022 WFOŚiGW w Szczecinie

 • Biuro Szczecin
 • ul. Solskiego 3
 • 71-323 Szczecin
 • tel: 91 48-55-100
 • fax: 91 48-55-101
 • kancelaria@wfos.szczecin.pl
 •  
 • Godziny urzędowania:
 • poniedziałek-piątek 8:00-15:00
facebook
twitter
youtube

Projekt i wykonanie Logicnet.pl - obsługa informatyczna firm, strony i sklepy internetowe Szczecin