'; ?> konkursy i nabory wniosków - Państwowe Jednostki Budżetowe - o programie

konkursy i nabory wniosków - Państwowe Jednostki Budżetowe - o programie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. 2010 Nr 226, poz. 1479, z późn. zm.) informuje, że w terminie od 02.01.2023 r. do 31.03.2023 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w roku 2024, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.  Na podstawie złożonych wniosków, po ich wstępnej ocenie, zostanie przygotowana lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2024 roku. Zadania umieszczone na zaakceptowanej liście zadań podlegają uzgodnieniu z właściwymi dysponentami części budżetowych.