'; ?> program "Ciepłe Mieszkanie" - dokumenty do pobrania

program "Ciepłe Mieszkanie" - dokumenty do pobrania

UWAGA:

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

Pliki do pobrania
 1. pdf Wzór wniosku o dofinansowanie. Rozmiar pliku 198.31 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 2. pdf Instrukcja wypełnienia Wniosku o Dofinansowanie Rozmiar pliku 899.04 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 3. docx Ogłoszenie o naborze wniosków. Rozmiar pliku 31.86 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 4. pdf Wzór umowy o dofinansowanie pomiędzy Funduszem a Gminą. Rozmiar pliku 441.07 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 5. pdf Wytyczne dla Gmin Rozmiar pliku 130.7 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 6. xlsx Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Rozmiar pliku 17.57 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 7. pdf Klauzule informacyjne. Rozmiar pliku 542.44 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 8. pdf Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie". Rozmiar pliku 708.45 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 9. pdf Wykaz kosztów kwalifikowanych. Rozmiar pliku 530.12 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 10. pdf Lista gmin z przekroczeniami. Rozmiar pliku 881.79 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 11. pdf Metodyka szacowania efektu ekologicznego. Rozmiar pliku 172.71 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 12. pdf Proces obsługi programu. Rozmiar pliku 287.11 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 13. xlsx Lista sprawdzająca do WoD. Rozmiar pliku 17.79 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 14. pdf Wzór Wniosku o Płatność. Rozmiar pliku 227.47 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 15. pdf Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność. Rozmiar pliku 766.66 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 16. xlsx Lista sprawdzająca do WoP. Rozmiar pliku 12.74 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 17. pdf Wytyczne do przeprowadzenia kontroli. Rozmiar pliku 176.46 KB Data dodania 2022-10-12 12:33
 18. pdf Regulamin naboru wniosków "Ciepłe Mieszkanie". Rozmiar pliku 262.14 KB Data dodania 2022-10-12 12:33