'; ?> program "Ciepłe Mieszkanie" - dokumenty do pobrania

program "Ciepłe Mieszkanie" - dokumenty do pobrania

UWAGA:

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

 

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

Pliki do pobrania
 1. pdf Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie". Rozmiar pliku 708.45 KB Data dodania 2022-07-29 08:49
 2. pdf Wykaz kosztów kwalifikowanych. Rozmiar pliku 530.12 KB Data dodania 2022-07-29 08:49
 3. pdf Makieta Wniosku o Dofinansowanie. Rozmiar pliku 198.31 KB Data dodania 2022-07-29 08:49
 4. pdf Metodyka szacowania efektu ekologicznego. Rozmiar pliku 172.71 KB Data dodania 2022-07-29 08:49
 5. pdf Proces obsługi programu. Rozmiar pliku 287.11 KB Data dodania 2022-07-29 08:49
 6. xlsx Lista sprawdzająca do WoD. Rozmiar pliku 17.74 KB Data dodania 2022-07-29 08:49
 7. xlsx Lista sprawdzająca do WoP. Rozmiar pliku 12.74 KB Data dodania 2022-07-29 08:49
 8. pdf Umowa o dofinansowanie pomiędzy WFOŚiGW a Gminą. Rozmiar pliku 181.38 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 9. pdf Wytyczne dla Gmin. Rozmiar pliku 130.7 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 10. xlsx Harmonogram realizacji przedsięwzięcia. Rozmiar pliku 16.87 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 11. pdf Klauzule informacyjne. Rozmiar pliku 144.19 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 12. pdf Wytyczne do przeprowadzenia kontroli. Rozmiar pliku 176.46 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 13. pdf Makieta WoP. Rozmiar pliku 227.47 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 14. pdf Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność. Rozmiar pliku 323.91 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 15. pdf Instrukcja wypełnienia Wniosku o Dofinansowanie. Rozmiar pliku 354.24 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 16. pdf Regulamin "Ciepłe Mieszkanie". Rozmiar pliku 194.68 KB Data dodania 2022-08-03 11:14
 17. pdf Lista gmin z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłów. Rozmiar pliku 881.79 KB Data dodania 2022-08-03 11:14