'; ?> program "Moja Woda" - dokumenty do pobrania

program "Moja Woda" - dokumenty do pobrania

Przed wprowadzeniem we wniosku numeru Księgi Wieczystej nieruchomości gruntowej, należy sprawdzić jego poprawność.
Poniżej link do elektronicznej przeglądarki Ksiąg Wieczystych:
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW

Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego nieruchomości i posesji, na której ma być montowany system odzysku wody deszczowej (dotyczy stanu sprzed, w trakcie i po wykonaniu zadania) i dołączenia ww. dokumentacji do zapotrzebowania na wypłatę.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o naborze Rozmiar pliku 279.72 KB Data dodania 2021-03-19 13:27
 2. pdf Program Priorytetowy "Moja Woda" Rozmiar pliku 558.29 KB Data dodania 2021-03-19 13:27
 3. pdf Regulamin naboru wniosków Rozmiar pliku 230.97 KB Data dodania 2021-03-19 13:27
 4. pdf Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" – dokument poglądowy Rozmiar pliku 120.98 KB Data dodania 2021-03-19 13:27
 5. pdf Obliczanie średnioważonego współczynnika odpływu Rozmiar pliku 201.29 KB Data dodania 2021-03-19 13:27
 6. pdf Oświadczenie o samodzielnym montażu Rozmiar pliku 209.24 KB Data dodania 2021-03-19 13:27
 7. doc Protokół odbioru końcowego Rozmiar pliku 48.13 KB Data dodania 2021-03-19 13:27
 8. xls Druk zapotrzebowania na wypłatę Rozmiar pliku 31.74 KB Data dodania 2021-03-19 13:27
 9. doc Stary nabór - protokół odbioru końcowego Rozmiar pliku 47.1 KB Data dodania 2021-03-26 09:25
 10. docx Stary nabór - oświadczenie o samodzielnym montażu Rozmiar pliku 24.26 KB Data dodania 2021-03-26 09:25
 11. docx Stary nabór - oświadczenie współmałżonka Rozmiar pliku 14.9 KB Data dodania 2021-03-26 09:25
 12. xls Stary nabór - zapotrzebowanie Rozmiar pliku 31.74 KB Data dodania 2021-03-26 09:25
 13. docx Stary nabór - oświadczenie o efekcie ekologicznym i trwałości Rozmiar pliku 12.88 KB Data dodania 2021-09-22 08:36