'; ?> dokumenty i pliki do pobrania - wnioski

dokumenty i pliki do pobrania - wnioski

UWAGA: Większość przeglądarek internetowych używa domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze aktywne. W celu poprawnego wyświetlania formularzy wniosków, wymagane jest zapisanie danego wniosku na dysku lokalnym komputera i otworzenie tego pliku bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Wszelkie problemy związane z obsługą wniosków, załączników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres webmaster@wfos.szczecin.pl

W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załącznika (w nagłówku powinien znajdować się numer i opis pola, a załącznik powinien być wymieniony w formularzu wniosku o dofinansowanie w dziale D. Spis dokumentów dołączonych do wniosku).

Pliki do pobrania
  1. pdf Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Rozmiar pliku 986.17 KB Data dodania 2019-05-05 17:59
  2. pdf Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Rozmiar pliku 1.84 MB Data dodania 2019-05-05 17:59
  3. pdf Wniosek o umorzenie pożyczki Rozmiar pliku 524.03 KB Data dodania 2019-05-05 17:59
  4. xlsx Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin. Rozmiar pliku 16.94 KB Data dodania 2022-10-07 18:55