Strona główna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

NIP: 851-00-10-504
REGON: 320-785-039


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie spełnia swą misję uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym, a także ponadregionalnym. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gwarantuje stabilność finansową w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska, które są kapitałochłonne i wieloletnie. Model funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z osobowością prawną sprawdził się jako efektywny, dyscyplinujący inwestorów składnik polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.

Biuletyn Informacji Publicznej WFOŚiGW jest ogólnodostępnym serwisem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  • nagłówka (logo biuletynu) znajdującego się na górze strony, gdzie umieszczony jest link do strony głównej BIP,
  • wyszukiwarki znajdującej się  z lewej strony,
  • menu podmiotowego znajdującego się z lewej strony,
  • menu przedmiotowego, znajdującego się z lewej strony,
  • menu dolnego, znajdującego się w stopce strony,
  • głównego okna danych, znajdującego się z prawej strony.

Menu podmiotowe zawiera podstawowe informacje na temat WFOŚiGW w Szczecinie. Kolejnym działem serwisu jest menu przedmiotowe. W tym dziale zawarte są najważniejsze dokumenty prawne publikowane przez Fundusz. W dolnym menu biuletynu znajdują się elementy: Statystyka, Redakcja Biuletynu, Rejestr Zmian w serwisie oraz Instrukcja Obsługi.

 

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: