Zgłoszenie niezgodności FENiKS

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Projektu Grantowego:

 

„Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim”

 

w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucja Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej  lub Instytucji Wdrażającej podejrzenia o niezgodności Projektu Grantowego lub działań Beneficjenta z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych zwanej dalej „KPON” lub Kartą Praw Podstawowych zwanej dalej „KPP”.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu
z postanowieniami KPP lub KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,
    00-926 Warszawa lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a,
    02-673 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwo Klimatu i Środowiska lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie feniks.gov.pl, mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl  lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl

 

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: