Mechanizm sygnalizowania FENiKS

 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Projektu Grantowego:

 

„Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie zachodniopomorskim”

 

w ramach działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem:

Jednocześnie informujemy, że WFOŚiGW w Szczecinie zaniecha podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców, jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem Grantowym,  które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości
lub nadużycia finansowego.

 

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: