Klauzula informacyjna – obchody jubileuszu 30 lat WFOŚiGW – uczestnicy wydarzeń

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych przez Współadministratorów dla uczestników wydarzeń organizowanych w ramach „Ogólnopolskich obchodów 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

 

Zgodnie z art. 13, art. 26 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.
1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
adres: ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, reprezentowanym przez Pana Marka Ryszkę – Prezesa Zarządu – Administrator 1.
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, adres:
ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław, reprezentowanym przez Pana Łukasza Kasztelowicza – Prezesa Zarządu – Administrator 2.
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, adres:
ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń, reprezentowanym przez Pana Ireneusza Stachowiaka – Prezesa Zarządu – Administrator 3.
4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, adres:
ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Grzywaczewskiego – Prezesa Zarządu – Administrator 4.
5) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, adres:
ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, reprezentowanym przez Pana Mariusza Herbuta – Prezesa Zarządu – Administrator 5.
6) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, adres: ul. Dubois 118,
93-465 Łódź, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Miedzianowskiego – Prezesa Zarządu – Administrator 6.
7) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, adres:
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, reprezentowanym przez Kazimierza Koprowskiego – Prezesa Zarządu – Administrator 7.
8) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
adres: ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, reprezentowanym przez Panią Aleksandrę Drescher – Prezesa Zarządu – Administrator 8.
9) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, adres:
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, reprezentowanym przez Pana Adama Skibę – Prezesa Zarządu – Administrator 9.
10) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, adres:
ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, reprezentowanym przez Pana Macieja Borzyszkowskiego
– Prezesa Zarządu – Administrator 10.
11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, adres:
ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk, reprezentowanym przez Pana Szymona Gajdę – Prezesa Zarządu – Administrator 11.
12) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, adres:
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, reprezentowanym przez Pana Tomasza Bednarka – Prezesa Zarządu -– Administrator 12.
13) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, adres:
al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce, reprezentowanym przez Pana Ryszarda Gliwińskiego – Prezesa Zarządu – Administrator 13.
14) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, adres:
ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn, reprezentowanym przez Pana Jarosława Bogusza – Prezesa Zarządu – Administrator 14.
15) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, adres:
ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań, reprezentowanym przez Panią Jolantę Ratajczak – Prezesa Zarządu – Administrator 15.
16) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, adres:
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, reprezentowanym przez Pana Marka Subocza – Prezesa Zarządu – Administrator 16.
2. Administratorzy 1÷16 przetwarzają dane osobowe w celu organizacji Ogólnopolskich obchodów 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(tj. promocja działań służących wdrażaniu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współpraca z innymi podmiotami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami) w związku
z ustalonym podziałem zadań:
1) Administrator 1: wynajęcie i przygotowanie sali, obsługi technicznej i cateringu na uroczystość 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2) Administrator 2: przygotowanie logotypu wraz z podstawową księgą znaku, związanego
z całorocznymi obchodami 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3) Administrator 3: rejestracja filmowa przebiegu „Ogólnopolskich obchodów 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
4) Administrator 6: przygotowanie oprawy wizualnej oraz druku zaproszeń, teczek konferencyjnych i wykonanie ścianki konferencyjnej.
5) Administrator 7: prowadzenie uroczystości 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
6) Administrator 8 i 12: rejestracja fotograficzna przebiegu „Ogólnopolskich obchodów 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
7) Administrator 15: wspólna publikacja związana z obchodami 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
3. Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (IOD), z którymi można się
z kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
1) IOD Administratora 1 – adres e-mail: iod@wfosigw.pl,
2) IOD Administratora 2 – adres e-mail: iodo@fos.wroc.pl,
3) IOD Administratora 3 – adres e-mail: iod@wfosigw.torun.pl,
4) IOD Administratora 4 – adres e-mail: inspektorodo@wfos.lublin.pl,
5) IOD Administratora 5 – adres e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl,
6) IOD Administratora 6 – adres e-mail: iod@wfosigw.lodz.pl,
7) IOD Administratora 7 – adres e-mail: ochrona.danych@wfos.krakow.pl,
8) IOD Administratora 8 – adres e-mail: iodo@wfosigw.opole.pl,
9) IOD Administratora 9 – adres e-mail: iod@wfosigw.rzeszow.pl,
10) IOD Administratora 10 – adres e-mail: iod@wfosigw.bialystok.pl,
11) IOD Administratora 11 – adres e-mail: iod@wfos.gdansk.pl,
12) IOD Administratora 12 – adres e-mail: iod@wfosigw.katowice.pl,
13) IOD Administratora 13 – adres e-mail: iod@wfos.com.pl,
14) IOD Administratora 14 – adres e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl,
15) IOD Administratora 15 – adres e-mail: iod@wfosgw.poznan.pl,
16) IOD Administratora 16 – adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji Porozumienia
w sprawie wspólnej organizacji „Ogólnopolskich obchodów 30-lecia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej” oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych:
1) Administrator 1 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
2) Administrator 2 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
3) Administrator 3 – 6 lat,
4) Administrator 4 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
5) Administrator 5 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
6) Administrator 6 – 5 lat,
7) Administrator 7 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
8) Administrator 8 – 5 lat,
9) Administrator 9 – 10 lat,
10) Administrator 10 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
11) Administrator 11 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
12) Administrator 12 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie,)
13) Administrator 13 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
14) Administrator 14 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
15) Administrator 15 – Kategoria A (wieczyste przechowywanie),
16) Administrator 16 – 10 lat.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO – może zostać zrealizowane w oparciu i na zasadach określonych w RODO.

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: