Jednostki i struktura organizacyjna

Jednostki oraz struktura organizacyjna zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 33/2024 w dniu 28.03.2024 r.

Schemat organizacyjny

 

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: