Jednostki i struktura organizacyjna

Jednostki oraz struktura organizacyjna zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zatwierdzonym uchwałą nr 75/2021 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 listopada 2021 roku.

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: