Jednostki i struktura organizacyjna

Jednostki oraz struktura organizacyjna zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zatwierdzonym uchwałą nr 25/2023 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2023 roku.

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: