Organy WFOŚiGW w Szczecinie

Skład Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

  1. Grzegorz Tobolczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Artur Nycz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Stefan Dunin – Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  4. Marek Chabior – Przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska wyznaczony spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych
  5. Daria Szurpicka – Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

Skład Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

  1. Marek Subocz – Prezes Zarządu
  2. Joanna Grab – Zastępca Prezesa Zarządu

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: