Kontakty

Zarząd
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Waldemar Miśko Prezes Zarządu 91 48-55-109
Marcin Zamaro Zastępca Prezesa Zarządu 91 48-55-109
Dyrektor Funduszu
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Jacek Pawłowicz Dyrektor Funduszu 94 34-67-230
Zespół ds. Finansowo-Księgowych
Witold Maziarczyk Główny Księgowy 91 48-55-104
Ewelina Junak-Redmer Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-112
Anna Rapalska-Łojko Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-103
Magdalena Horniak Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-122
Wioleta Chylińska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-123
Zespół ds. Kadr i Obsługi Zarządu
Agnieszka Brodzińska Specjalista ds. Kadr 91 48-55-143
Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Zarządczej i Audytu
Olga Bukowska Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Zarządczej i Audytu 91 48-55-125
Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Szczecin)
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Andrzej Grzana Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków 91 48-55-128
Joanna Buczek Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-132
Olga Czerwińska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-115
Stanisław Figiel Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-114
Paweł Górny Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-129
Piotr Grabarczyk Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-126
Robert Kołodziejczyk Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-131
Ewa Mazurek-Kapuścińska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-105
Mirosław Sobala Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-135
Sylwia Szarkowska Specjalista ds. Kontroli Umów 91 48-55-133
Aneta Wolska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 91 48-55-121
Joanna Zapor-Pycińska Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-139
Aleksandra Wojciechowska Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-149
Beata Lendner Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 91 48-55-137
Zespół ds. Obsługi Wniosków (Biuro Koszalin)
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Antoni Niedźwiecki Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków 94 34-67-227
Monika Anielska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 94 34-67-212
Jadwiga Gancarz Specjalista ds. Kontroli Umów 94 34-67-236
Emilia Jankiewicz Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-214
Maciej Nieckarz Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-226
Antoni Niedźwiecki Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-227
Karol Popiel Specjalista ds. Techniczno-Branżowych 94 34-67-215
Dorota Tamborska Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych 94 34-67-219
Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych (Biuro Szczecin)
Biuro Szczecin, ul. Jagiellońska 32, Szczecin
Elżbieta Pietras p.o. Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-170
Beata Andrzejewska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-156
Dorota Falendysz-Papajewska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-164
Martyna Grzelak Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-155
Brygida Rogiewicz Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-157
Agata Jamrozik Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-152
Elżbieta Kotowska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-151
Małgorzata Łausz-Zboralska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-165
Agnieszka Ristow Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-154
Ignacy Soczyński Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-153
Katarzyna Delfina Winiarska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-158
Bartłomiej Banaszek Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-169
Honorata Księżopolska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-167
Monika Kamińska-Kierzkowska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-161
Iwona Zaręba-Solich Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 91 48-55-166
Zespół ds. Obsługi Osób Fizycznych (Biuro Koszalin)
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Marek Kukie Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-224
Inga Miśko Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-231
Monika Witczak Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-223
Monika Kozłowska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-228
Aleksandra Odrowska Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 34-67-229
Punkt Obsługi Osób Fizycznych, pl. Wolności 8, Szczecinek
Katarzyna Celmer p.o. Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 37-50-482
Magdalena Strzelec Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 37-50-483
Maciej Turek Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych 94 37-50-481
Zespół ds. Organizacyjnych
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Joanna Grab Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych 91 48-55-127
Marek Sołowiej Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-138
Beata Czerska Specjalista ds. Organizacynych 91 48-55-109
Krystian Dutkiewicz Informatyk 91 48-55-116
Kinga Romianowska Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-108
Konrad Kupiński Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-120
Magdalena Majewska Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-119
Jowita Olesińska Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-146
Hubert Simiński Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-138
Remigiusz Bołąkowski Specjalista ds. Organizacyjnych 91 48-55-136
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Mariusz Nastarowski Specjalista ds. Organizacyjnych 94 34-67-218
Izabela Stefanowska Specjalista ds. Organizacyjnych 94 34-67-222
Ewa Wielgosz Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu 94 34-67-213
Katarzyna Bacławska Specjalista ds. Organizacyjnych 94 34-67-221
Zespół ds. Doradztwa Energetycznego
Biuro Szczecin, ul. Jagiellońska 32, Szczecin
Michał Lidwin Doradca Energetyczny 91 48-55-180
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Julia Szałabawka Doradca Energetyczny 91 48-55-181
Adrian Wychowański Doradca Energetyczny 91 48-55-182
Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, Koszalin
Mirosława Aziukiewicz Doradca Energetyczny 94 34-67-232
Wojciech Butrym Doradca Energetyczny 94 34-67-233
Obsługa Prawna
Przemysław Kołłątaj Radca Prawny 91 48-55-140
Anna Stoczewska Radca Prawny 91 48-55-141
Inspektor Ochrony Danych
Olga Bukowska Inspektor Ochrony Danych 91 48-55-125
Zespół Koordynatorów ds. Dostępności
Kazimierz Łojek Koordynator ds. Dostępności 91 48-55-118
Konrad Czarnecki Koordynator ds. Dostępności 91 48-55-142
Wojciech Narkiewicz Koordynator ds. Dostępności 91 48-55-124
Zespół ds. Promocji i Komunikacji
Biuro Szczecin, ul. Solskiego 3, Szczecin
Kazimierz Łojek Kierownik Zespołu ds. Promocji i Komunikacji 91 48-55-118
Konrad Czarnecki Specjalista ds. Promocji i Komunikacji 91 48-55-142
Magdalena Wujda Specjalista ds. Promocji i Komunikacji 91 48-55-147
Marcin Manowski Specjalista ds. Promocji i Komunikacji 91 48-55-134

Opublikował(a): Krystian Dutkiewicz

Ostatnia zmiana: